Stort investeringsprojekt till Leca Danmarks fabrik för minskade koldioxidutsläpp
Det var en lycklig dag i Hinge i Danmark förra veckan, då Thierry Lambert, General Delegate för Saint-Gobain för Norden och Baltikum, meddelade godkännandet av investeringsprojektet SPIR. (SPIR står för "Sustainable Production & Innovative Recycling").

Projektet gör det möjligt för Leca-fabriken att förbättra sin miljöprofil och konkurrenskraft på marknaden med vårt unika lättviktsaggregat, och inte bara på den danska marknaden utan även på exportmarknaden. SPIR-projektet innebär att man kommer att byta ut fossila energikällor med biomassa, vilket kommer att minska koldioxidutsläppen från fabriken med mer än 50% på årsbasis. Det kommer också att påverka den cirkulära ekonomin, eftersom Leca Danmark kommer att använda biomassa som normalt skulle ha placerats som avfall. Vidare kommer projektet att göra det möjligt för anläggningen att leverera uppvärmning till fjärrvärmenätet för lokalsamhället.

Den totala investeringen är 14,8 miljoner euro och finansieras av Saint Gobain och den danska regeringen.