Svanen + Leca = sant
Sedan årsskiftet är samtliga av våra produkter registrerade i Svanen. Det är såklart något vi är stolta över och som ligger i linje med det hållbarhetsarbete som pågår. 

- Beställare frågar oftare numer om produkter som man vill tillämpa i projekten är Svanen märkta. Det finns även riksentreprenörer som höjt sina miljömål genom att miljömärka sina egna bostäder som byggs med Svanen. Detta visar hur viktigt det är att ha sina produkter registrerade i Svanen, berättar Krister Nyman som jobbar som Market Manager Blocks and LWA på Leca.

- Det känns bra att veta att samtliga Leca-produkter och tillbehör är svanenregistrerade sedan förste januari. 
 

Vad är Svanen?

Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden.

För företag är en Svanenmärkning ett bevis på att man aktivt arbetar för en hållbar produktion och att produkterna uppfyller dom tuffa miljökrav som ställs. Alla kan bidra till en bättre miljö, konsumenter genom att välja miljömärkta varor och tjänster, och företag genom att mijömärka sina produkter.

I Svanens kriterier ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Man ställer också krav på bra kvalitet och funktion på produkterna.

Alla våra produkter kan du läsa om här.