Textmall för Teknisk Beskrivning kod CED.111

Texten nedan kan användas vid upprättande av Teknisk Beskrivning för att på ett enkelt sätt få med sig nödvändig information om produktegenskaper och utförande vid utläggning av Leca® lättklinker.

 

CED. 111 – Fyllning med lättklinker för väg, plan o d samt järnväg


Omfattning:

Avser lättfyllning med lättklinker som lastkompensation (XXXX) enligt ritning (XXXX).


Materialkrav:

Enligt leverantörens beskrivning och referens. Lättklinker typ Leca Infra 10/20 eller likvärdigt.

Alternativt:
Fraktion: 8-20 mm
Maximal torrdensitet: 320 kg/m³
Friktionsvinkel minst 39°
 

Utförande

Utläggning ska ske i maximalt 1m tjocka lager på otjälat underlag. Lättklinkern ska vid utläggningen ha en temperatur över fryspunkten och vara fritt från snö eller is.

Packning utförs i 1-meterspallar med markvibrator på 80-140kg och minst 4 överfarter, alternativt med bandburet fordon med ett bandtryck ≤ 50kPa.


Under lättklinkerfyllning läggs ett materialskiljande lager av geotextil av lägst klass N2. Fyllningen läggs ut över geotextil och täcks runt om med geotextil.

Lättklinkern läggs ut med släntlutning 1:1,5 eller flackare.

Om lättklinkern tippas i högar kan utläggning ske genom att det utbreds och jämnas till manuellt. Vid utläggning av lättklinker i schaktgrop erfordras länspumpning.
 

Onödig trafik på lättklinker skall undvikas.

Materialskiljande lager av geotextil av lägst klass N3 erfordras mellan lättklinker och stödfyllning. Geotextil läggs med minst 0,5 m överlappning.

 

Överbyggnad

Materialskiljande lager av geotextil av lägst klass N3 erfordras på ytan mellan lättklinkern och överbyggnadsmassorna.

Packning av överbyggnaden utförs med fyra (4) överfarter med vibrerande vält med statisk linjelast av 10-20 kN/m eller med motsvarande packningseffekt.

För transport av tyngre fordon skall överbyggnadstjockleken vara minst 0,2 m. På avsnitt som ska användas som transportväg under byggtiden skall överbyggnadens tjocklek vara 0,4 m.

 

Packning genom överbyggnad

Vid vältning enligt ovan anvisningar av överbyggnaden uppnås full packning av lättklinkerlagret ned till 1m under underkant överbyggnad.

Ladda ner teknisk beskrivning här

Relaterade produkter

Kontakta oss om ditt projekt

Please register your details first