Frågor och svar (FAQ)

Nedan hittar du några vanliga frågor och svar som vi på Leca ofta får.

Är du privatperson som önskar rådgivning ber vi dig att kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.Frågor och svar

Leca® Block

Stötfogarnas glipor tätas med bruk så att grundningen sen blir heltäckande.

Om väggen inte är putsad än kan extra bistål putsas in horisontellt eller vertikalt för att klara lasten.

Om väggen är putsad eller blockbredden inte är tillräcklig kan man motfylla med lätta massor t ex Leca® Lättklinker. Då reduceras jordtrycket kraftigt samtidigt som lättklinkern fungerar som dränerande skikt och extra isolering.

Kan bero på att murverket inte är grundat med A-bruk eller har för tunt påslag. Med tjockare putspåslag kan problemen lösa sig.

Kontakta din Weber-representant för puts och diskutera lämplig uppbyqqnad.

Leca® Isoblock skall grundas och sen putsas med nätarmerad puts. Detta betyder att mindre områden med isolering klaras och bryggs över med nätarmering.

Det är viktigt att se till så att inte viktiga infästningar skall göras i områden med isolering. I så fall tas 10 cm isolering ut och ett tillskuret 9 cm Leca® Murblock muras på plats.

Glidskiktet är till för att ange var en eventuell rörelse mellan vägg och platta skall ske. Om inget glidskikt anges kommer ett glidskikt uppstå med uppsprickning i det svagaste området. Normalt en spricka som löper mellan platta och vägg som inte är särskilt estetiskt tilltalande.

För att lösa problemet kan en horisontell rörelsefog utföras i gränsen mellan vägg och platta. På så sätt bestäms var rörelsen skall ske och det ser bättre ut.