Materialegenskaper

Lätt expanderad lera – Leca Lättklinker – är ett hårt granulärt keramiskt material med inre luftfyllda porer. Ett unikt lättfyllnadsmaterial för geotekniska applikationer som har en torr skrymdensitet motsvarande 15-20% av vanliga friktionsmaterial. Material för geotekniska applikationer kan CE-märkas enligt EN 13055-2 (Lightweight aggregates for bituminous mixture and surface treatments and for unbound and bound applications).