Materialegenskaper - Leca Lättklinker

Här hittar du materialegenskaper om Leca Lättklinker. Lätt expanderad lera har använts som fyllnadsmaterial i geotekniska applikationer runt om i Europa så långt tillbaka som 1958.Egenskaper

Lättklinkerns materialegenskaper kan lösa många problem samtidigt och erbjuder lösningar med låg vikt till en mängd geotekniska utmaningar. Låg densitet och hög hållfasthet tillsammans med rationell hantering gör Leca Lättklinker till en konkurrenskraftig produkt.

Det är också ett naturligt beständigt material. Bränd lera har använts i flera tusen år av människan inom olika områden. Den är motståndskraftig mot frost och kemikalier och hållbar över tid. Leca Lättklinker kan grävas upp och återanvändas fullt ut i nya geotekniska applikationer.

 

Materialegenskaper för Leca® Infra 10/20 i geotekniska applikationer

I enlighet med EN 15732 Light weight fill and thermal insulation productsfor civil engineering applications (CEA) – Expanded clay lightweight aggregate products (LWA).

Egenskaper Leca® Infra 10/20
Egenskap Deklarerat värde Enhet Provningsmetod
Reaktion vid brand Euroklass A1 - -
Kornstorleksfördelning 8-20 mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%
% EN 933-1
Torr skrymdensitet 245-285
± 15%
kg/kbm EN 1097-3
Vattengenomsläpplighet > 10 -3 m/s EN 1097-6
Vattenångtransport 2 - -
Sammansättning/innehåll Kloridhalt ≤ 0,1
Syralöslig svavel ≤ 0,8
Total svavelhalt ≤ 0,8
% EN 1744-1
Krossmotstånd 10 % deformation CS (10), > 650 
2 % deformation CS (2), > 300 
MPa EN 13055-2 Annex A
Dynamisk kompression efter 2 000 000 lastväxlingar <1 % EN 15732, Annex B
Värmekonduktivitet < 0,11 W/mK EN 14063-1
Beständighet vid brandegenskaper mot åldrande/nedbrytning Förändras inte över tid - -
Beständighet vid termiskt motstånd mot åldrande/nedbrytning Förändras inte över tid - EN 13055-2
Beständighet vid krossmotstånd mot åldrande/nedbrytning Förändras inte över tid - -
Beständighet vid motstånd mot dynamiska laster mot åldrande/nedbrytning Förändras inte över tid - -
Beständighet mot kemikalier och biologiskt angrepp Förändras inte över tid - -