Karakteristiska värden för dimensioneringlättfyllnad_egenskaper_leca

Karaktäristiska värden för dimensionering med Leca® Infra 10/20

Material- och säkerhetsfaktorer för dimensionering är inte inkluderade.

Egenskap Värde Enhet
Volymminskning vid packning 10 - 15 %
Tunghet (torr inkl. packning) 3,0 kN/kbm
Dimensionerande tunghet: över grundvattenytan 4,5 kN/kbm
Tunghet, lång tid, permanent under vatten 2,5 kN/kbm
Initial lyftkraft 3,0 kN/kbm
Friktionsvinkel 39 °
Kohesion, c’ peak 0 kN/m²
Design stress * 150 kPa
Extern porositet 40-50 %

Frågor? Kontakta oss om exempelvis dimensionering eller offert på anlaggning@leca.se.

All teknisk dokumentation och anvisningar hittar du alltid här.