Miljöcertifiering

Miljötänkandet är en central del av vår strategi, och har varit i många år. Vi strävar hela tiden efter miljöanpassning.miljö

Genom att använda alternativa och mer miljövänliga råvaror och energislag, fokusera på modern och beprövad miljöteknik, kontinuerlig förbättring av produktionsmetoder och produkter, kan användningen av icke-förnybara resurser minskas.


Webbplats för hållbart byggande

För att göra det enklare för beställare har man inom Saint-Gobain tagit fram en webbplats specifikt inriktat på hållbart byggande. Klicka här för att besöka den.

Där går det att upptäck hur våra produkter och lösningar kan bidra till att certifiera byggnader inom olika miljöcertifieringssystem så som:


Vi har också valt att berätta historian om vår lilla, men starka, lerkula och hur dess livscykel ser ut. Här kan du läsa den berättelsen steg för steg.