U-värde och brandklass

U-värdet beskriver hur god isolering en hel byggnadsdel har. Ju bättre isolering desto lägre U-värde.brandsäker_leca_block

Leca® Isoblock 2.0, Tunnfog

u-värde_leca_isoblock2.0_tunnfog.png

*Stötfogsfri tunnfogsmurning

 

Leca® Isoblock 2.0, Tjockfog med mineralullsremsa 

u-värde_leca_isoblock2.0_tjockfog_medremsa.png

*Stötfogsfri tunnfogsmurning

 

Leca® Isoblock 2.0, Tjockfog utan mineralullsremsa 

u-värde_leca_isoblock2.0_tjockfog_utanremsa.png

*Stötfogsfri tunnfogsmurning


Leca® Block

leca-block-tabell.jpg

*Stötfogsfri tunnfogsmurning


Leca® murblock

leca-murblock-tabell.jpg

*Stötfogsfri strängmurning
**Full fogsmurning


Leca® block + puts på isolering

leca-block-plus-puts-pa-isolering-tabell.jpg

*Stötfogsfri tunnfogsmurning


Leca® block dubbelmur

leca-block-dubbelmur-tabell.jpg

*Stötfogsfri tunnfogsmurning