Tillsammans för klimatet
Foto: Göran Billeson

I måndags undertecknades ett nytt Linköpingsinitiativ där Leca Sverige är en av aktörerna.

Syftet med initiativet är att minska koldioxidutsläppet i kommunen. De som deltar i Linköpingsinitiativet åtar sig att minska utsläppen av koldioxid i relativa eller absoluta tal. De ska även göra en årlig uppföljning av det samlade klimatarbetet. Arbetet är en del av att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun 2025. 

Här skriver Östgöta Correspondenten om detta: De tar kamp mot växthuseffekten.

Just nu berättar vi vår historia om hållbarhet på leca.se, en historia vi valt att kalla Lånad från naturen.
Här hittar du den.