Träffa oss på Dagvattenmässan den 16 maj
Sedan många år tillbaka anordnar Stockholm Vatten och Avlopp en årlig mässa där man under en dag som besökare kan bekanta sig med olika producenter visar den senaste tekniken inom bland annat utjämning, rening, flödesreglering, pumpstationer och nivåreglering. Under dagen hålls också olika föredrag inom ämnet.

Leca finns på plats för att bland annat prata om vår lösning Stormclens, som är en unik lösning som tagit fram i samarbete med konsultfirman WEREC för att hantera dagvatten. Två beprövade metoder har sammanförts och resulterat i en effektiv lösning för avskiljning av av föroreningar samtidigt som magasineringskapacitet erhålls. Här kan du läsa mer om den lösningen Stormclens.

Hoppas vi ses på mässan den 16 maj! 

Mässans webbplatsLeca och dagvatten

Hur borde vi hantera dagvatten?

Som ett alternativ till kostsamma och oflexibla utbyggnader av dräneringssystem kan man istället hantera regnvatten direkt på plats. Lokal hantering bidrar till att förhindra dagvattnet från att överbelasta ledningar, men för att få ett välfungerande vattenledningssystem är det viktigt att de lokala lösningarna dimensioneras och utformas korrekt.

Ett system för dagvattenhantering med Leca Lättklinker bidrar till vattenfördröjning, infiltrering och dränering. Vattnet lagras i den öppna porstrukturen i det krossade materialet, såväl som i växter och tillväxtmedier. Stora delar av vattnet kommer att förångas vilket är en av de innovativa fördelarna med att använda Leca Lättklinker. Total vattenvolym som kan hanteras beror på val av lösning, miljöförhållanden och mängd Leca som används. Kom i kontakt med våra experter på vattenhantering genom att mejla filter@leca.se.