Uppdaterade anvisningar och egenkontroller
Vi har reviderat våra anvisningar för Leca Block både vad gäller utseende och innehåll. Nytt är bland annat att vi nu har tagit fram fler diagram för vindlaster för att göra det ännu enklare att projektera med våra block. Vi har också gjort några mindre förtydliganden och tillägg i samtliga av våra egenkontroller.

Nedan finns länkar till uppdaterade versioner. Våra anvisningar går också att hitta under dokument på den här sidan. Alltid med den senaste versionen uppladdad för dig att ladda ner.
 

Anvisningar för Leca® Block

Egenkontroller