Uppgraderad miljöcertifiering
Miljötänkandet är en central del av vår strategi, och har varit i många år. Därför är vi nu glada att kunna berätta att Leca Sverige har blivit uppgraderade inom miljöcertifieringen ISO 14001:2015.

Tidigare omfattades produktionsanläggningarna i Gärstad och Linghem av certifieringen och en nyhet i samband med uppgraderingen är att nu omfattas även sälj- och marknadsavdelning av certifieringen.

– Vi strävar hela tiden efter miljöanpassning och det är glädjande att vårt arbete har gett resultat, kommenterar Isabella Nyiri, EHS-coordinator på Leca Sverige.

En treårsplan är framtagen och gäller fram till omrevisionen 2021 då det ska uppdateras.

För att en organisation ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:

  • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas 
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet 
  • Systemet är beskrivet 
  • System och beskrivning underhålls löpande
  • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015