vattenhantering_rening_filtrering_leca

Vattenhantering

Rening, filtrering och magasinering
Inom ramen för området vattenhantering finns det inom Leca två huvudområden. Det ena berör vattenrening och filtrering, det andra handlar om gröna tak och regnvattenhantering.


Hantering av regnvatten med Gröna Tak

Kraftiga regn som orsakar översvämningar i städer och kostsamma skador har blivit vanligt förekommande de senaste åren. Gröna tak med Leca kan hjälpa till genom att hålla kvar och filtrera vattnet.

Leca Lättklinker används i gröna tak på grund av sin låga vikt, dränerande, isolerande och vattenhållande egenskaper. Ett väl utformat grönt tak bidrar i stor utsträckning till att minska påverkan från regnvatten på dräneringssystem för dagvatten och minska risken för lokala översvämningar där regnet öser ner.

Utöver detta finns en mängd med andra fördelar, vackra grönområden förbättrar såklart också levnads- och arbetsmiljön för de runt omkring.

 

Filtralite – Vattenrening

Filtralite är en Leca produkt speciellt utformad för vatten- och avloppsrening. Det används till allt från att få fram dricksvatten till att rena avrinning från jordbruk. Filtralite är effektivt och bidrar till vattenrening i många sammanhang med leveranser till alla kontinenter.

Filtralite erbjuder ett filtreringsmaterial av hög kvalitet för flera typer av vattenrening:

  • Filtralite® Pure för rening av dricksvatten, både fysisk filtrering och biologisk rening
  • Filtralite® Clean för rening av avloppsvatten, både biologisk rening och tertiär filtrering
  • Filtralite® Nature för lokal vattenrening.

Filtralite tillverkas genom att lera hettas upp till cirka 1 200 °C för att sedan krossas och siktas.

Torr skrymdensitet inom intervallet 500 till 1 600 kg/kbm och kornstorlekar från 0 till 20 mm kan anpassas för särskilda ändamål.

Utöver låg densitet och hög porositet har Filtralite hög nötnings- och slaghållfasthet.

Läs mer om vattenrening och filtrering på Filtralites hemsida här.

Fördelar med Leca vid vattenhantering

  • Dränerande
  • Lätt/låg vikt
  • Hållbart
  • Fördröjer vattnet
  • Lätthanterlig