Dagvattenmagasin

Lättklinker fördröjer, dränerar och isolerar: optimalt för innovativ dagvattenhantering.

Med Leca Lättklinker är det enkelt att utnyttja gröna utomhusområden dagvattenhantering. Klimatförändringar leder till ökat nederbörd och mer oförutsägbart extremväder. Särskilt utsatta är täta och impermeabla stadsområden. I kombination med andra åtgärder kan lokal hantering av regnvatten med Leca Lättklinker minska belastningen på dagvattensystemen och därigenom reducera översvämningsrisken.

Hur borde vi hantera dagvatten?

Som ett alternativ till kostsamma och oflexibla utbyggnader av dräneringssystem kan man istället hantera regnvatten direkt på plats. Lokal hantering bidrar till att förhindra dagvattnet från att överbelasta ledningar, men för att få ett välfungerande vattenledningssystem är det viktigt att de lokala lösningarna dimensioneras och utformas korrekt. Det finns många olika metoder för hantering av lokal dagvattenhantering. Att bestämma vilket vattenhanteringssystem som är bäst lämpat definieras delvis av infiltrationskraven, och delvis av vilket ytterligare värde lösningen ska addera till vattenhanteringsprocessen som helhet.

Ett system för dagvattenhantering med Leca Lättklinker bidrar till vattenfördröjning, infiltrering och dränering. Vattnet lagras i den öppna porstrukturen i det krossade materialet, såväl som i växter och tillväxtmedier. Stora delar av vattnet kommer att förångas vilket är en av de innovativa fördelarna med att använda Leca Lättklinker. Total vattenvolym som kan hanteras beror på val av lösning, miljöförhållanden och mängd Leca som används.

Testa vårt beräkningsverktyg för vattenhantering här.

  • Gröna tak
  • Dagvattenmagasin
  • Permeabla ytor
  • Sänkor och diken
  • Växtbäddar
  • Utomhusytor på tak och andra områden
  • Lösningar för infiltration
  • Filtrering och biofiltrering
 

Se film om lösningar för dagvattenhantering

 
 

Ladda ner broschyrer om vattenhantering

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first