Vi tar inte, vi lånar - en berättelse om hållbarhet
Vi tar inte, vi lånar. Allt handlar om en liten, lätt och enkelt kula gjord av expanderad lera. Den starka, lätta och neutrala lättklinkern kan fungerar överallt och kan dessutom återanvändas. Den kan till och med återföras till jorden. Det är därför vi säger att den är lånad från naturen.

En smart och praktisk produkt – både då och nu

Leca Lättklinker har även flera positiva bieffekter för miljön, som resurseffektivitet, hållbarhet och lång livslängd. Miljö- och hållbarhetsaspekter var troligtvis inte huvudfokus för 75 år sedan, men de är mycket viktiga i vår moderna värld. Leca har en positiv inverkan på alla steg i produktens livscykel, från produktiontransport och konstruktion till användning och återvinning. Enkelt förklarat kan man säga att vi omvandlar en kubik nyupptagen lera till fem kubik lättfyllnadsmaterial. I och med lecakulornas allt-i-ett-egenskaper – de är hållfasta, starka, lätta, vattenabsorberande och återvinningsbara – är de bra för miljön, minimerar resursförbrukningen och förbättrar våra levnads- och arbetsförhållanden.

Vi vill nu berätta Lecas historia och hur vi kan bidra till en mer hållbart värld. 

De olika stegen i den lilla kulans livscykel hittar du här.