WEREC och Leca® - En kombinerad lösning
I takt med att kunskapen om dagvatten och dess föroreningar förbättras, ställs högre krav på effektiv rening av bl.a. oljeföroreningar, fosfor och tungmetaller. Samtidigt leder högre nederbörd och fler extremflöden till att behovet av fördröjningsmagasin ökar. Detta gäller särskilt i tillväxtområden där naturliga fördröjningsfunktioner ersätts med byggnader eller hård yta.

Genom att sammanföra två beprövade metoder har Leca i samarbete med WEREC tagit fram en lösning som ger effektiv avskiljning av föroreningar samtidigt som magasineringskapacitet erhålls. Investeringskostnaderna är låga i jämförelse med konventionella lösningar och driftskostnaderna är mycket låga eftersom konceptet är helt passivt.

Klicka här för att läsa mer om lösningen och provresultat.
 

Exempel på installationer

  • I Örebro kommun installerades 2017 ett dagvattenfilter enligt kassett-principen för den beskrivna metoden. Det primära syftet med installationen var att avskilja oljeföroreningar samt fosfor. Dimensionerat vattenflöde var 10 l/s och uppskattad livslängd på filtermaterialet är 10 år. 
     
  • I Älvsjö, Stockholm, installeras i december 2017 ett kassettfilter med syfte att avskilja fosfor och metaller. Dimensionerat flöde är 20 l/s.