Integritetspolicy kund- och marknadsregister

Datahanteraren

Företag
Leca Sverige
Finnögatan 1
582 78 Linköping
Kontaktperson
Malin Johansson
gdpr@leca.se

Vems data vi hanterar

 • Kunder
 • Potentiella kunder
 • Webbplatsbesökare


Var ifrån vi får informationen

Kundinformation samlas in genom att besöka vår webbplats, besöka oss på en mässa eller genom att träffa en anställd från Leca.


Typ av data vi hanterar

Vi hanterar endast information du själv förser oss med, till exempel:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Arbetsgivare
 • Befattning/yrke
 • IP-adress


Varför vi sparar datan

 • Hantera kundrelationer
 • Marknadsföring

Var din data hanteras

 • SuperOffice
 • Microsoft (e-post)
 • Hotjar
 • ActiveCampaign


Hur länge vi sparar din data

Vi kommer att behandla dina uppgifter i regel så länge som kundöverenskommelsen oss emellan är giltig. Personuppgifter för marknadsföringsändamål behålls enligt princip på tre (3) år, därefter raderar vi datan.


Dina rättigheter

 • Rätt till åtkomst
 • Rätt att begränsa
 • Förbud om direktmarknadsföring
 • Rätt till radering
 • Rätt att göra invändningar


Hur vi skyddar din information

 • Vi använder oss av säker anslutning (https)
 • Vi använder brandvägg
 • Vi krypterar information
 • Vi begränsar åtkomsten till personer som har behov av det
 • Våra anställda tecknar sekretessavtal om hantering av kunddata


Det här är en kombinerad sekretesspolicy och informationsdokument för Leca Sveriges kunder, potentiella kunder och webbplatsanvändare i enlighet med artikel 10 och 24 i personuppgiftslagen (523/1999)och artikel 12 och 13 I EU:s dataskyddsförordning(679/2016).
 

1. Vi, som registrerar uppgifterna

Hej,

Mitt namn är Malin Johansson och jag arbetar med marknad och kommunikation på Leca Sverige. Tack för ditt intresse för våra tjänster. För att kunna leverera våra tjänster behöver vi viss information om ditt företag och dina kontaktuppgifter. Vi behandlar denna information som vår egen och det är viktigt att du känner att vi är pålitliga. I denna policy strävar vi efter att kommunicera så öppet och transparent som möjligt kring hur vi hanterar din information. Kontakta gärna mig om du har några frågor.

Med vänlig hälsning,
Malin Johansson

Kontaktinformation
Leca Sverige
(SE559075019501)
Finnögatan 1
582 78 Linköping

Malin Johansson
Marketing Communications
gdpr@leca.se 
 

2. Du, som registreras

 • Kunder (kontaktpersoner)
 • Potentiella kunder
 • Webbplatsanvändare
   

3. Syfte och skäl för behandling av personuppgifter

Den registreradeSyfte med registreringMotivering till registrering
KunderMöjliggöra kundservice och underhålla kundrelationerLegitimt intresse
Potentiella kunder och webbplatsanvändareKontaktförfrågningar och prenumeration på nyhetsbrev via webbplatsLegitimt intresse


4. Information som lagras i registret

Följande information kan lagras i vårt register:

InformationKundPotentiella kunder och webbplatsanvändareSyfte med registrering
NamnIdentifiering/kommunikation
TelefonnummerKommunikation
E-postKommunikation
FöretagHantering av kundrelationer/Riktad marknadsföring
Befattning/YrkeHantering av kundrelationer/Riktad marknadsföring
IP-adress Riktad marknadsföring


5. Registreringens varaktighet

Personuppgifter behandlas som regel så länge som kundavtalet är giltigt. Vi registrerar informationen så som vi mottar den från den registrerade och uppdaterar uppgifterna enligt vad uppgifter vi får från den registrerade.

Information insamlat via formulär som skickats in på leca.se kommer automatiskt att tas bort tre (3) år efter ankomstdatum.

Vårt kund- och marknadsföringsregister rensas på onödiga personuppgifter var tredje (3) år. Från vår lista för e-postmarknadsföring kommer du själv att kunna avregistrera dig när som helst.


6. Dina rättigheter

Nedan kan du läsa om dina rättigheter. Förfrågningar för att nyttja någon av dessa måste göras till gdpr@leca.se.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att kontrollera den personliga information vi har om dig. Om du noterar några felaktigheter i dina uppgifter kan du be oss korrigera eller komplettera informationen.


Rätt att begränsa

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av din personliga data om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter olagligt eller att vi inte har rätt att hantera din personliga information.


Förbud om direktmarknadsföring

Du har rätt att när som helst förbjuda oss från att använda din information för direktmarknadsföring. Vi säljer aldrig eller på annat sätt avslöjar din personliga information till andra människor så att de kan marknadsföra sig mot dig.
Vi använder oss av onlineannonsering så som till exempel Facebook och Google. Dessa företag får aldrig personliga information om dig, och denna typ av annonsering bygger på kakor (cookies) och innefattas därför inte inom ramen för direktmarknadsföring. Se avsnittet om cookies för mer information.


Rätt till radering

Om du anser att lagringen av dina uppgifter inte är nödvändig för vårt uppdrag, har du rätt att begära att vi raderar dessa uppgifter. Vi behandlar din förfrågan varefter vi antingen tar bort dina data eller ger dig en motiverad anledning till att vi inte kan ta bort data. Om du inte håller med om vårt beslut har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du har också rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av omtvistade uppgifter tills ärendet är löst.


Rätt att göra invändningar

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi bryter mot den aktuella lagstiftningen när vi hanterar dina personuppgifter.
 

7. Vanliga informationskällor

Kundinformation kan erhållas när du besöker vår webbplats, när du besöker oss på en mässa eller när du träffar en av Lecas anställda. Våra webbplatser är avsedda för en allmän publik, och Leca Sverige samlar inte medvetet personuppgifter från någon person under 18 år.
 

8. Överföring av information

Data kan selektivt överföras för riktade marknadsföringskampanjer från tredje part. Ägandet av uppgifterna överförs inte från registratorn till tredje part, och tredje part har inte heller rätt att använda informationsmandatet för bredare användning.

Leca Sverige är en del av en global koncern. Därmed kan personuppgifter som samlats in överföras på aggregerad eller individnivå till olika divisioner och dotterbolag samt anslutna företag i Leca International runt om i världen som ligger inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för ovan angivna syften så som service och datahantering.

Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer följer lagar om integritet och sekretess. Vi använder regelbundet följande tjänsteleverantörer:

 • SuperOffice
 • Microsoft (e-post)
 • ActiveCampaign
   

9. Överföring av data utanför EU

Där det är möjligt, så väljer vi säkra Europa-baserade datacenter för att lagra data.

Några av de ovannämnda tjänsteleverantörerna kan säkerhetskopiera data utanför EU/EES till USA. Data säkerhetskopieras för att säkerställa att dina data är säker även i de fall där stora servrar fallerar.

Privacy Shield

Vi har säkerställt att våra tjänsteleverantörer har anslutit sig till den så kallade "EU-USA" Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list), som är utformad för att säkerställa säker behandling av europeisk data i USA.
 

10. Skyddsprincip för registret

Det är viktigt för oss att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi använder följande skyddsåtgärder för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter.

 • Inmatning av uppgifter i systemet kräver att du anger ett användarnamn och lösenord. Systemet skyddas också av brandväggar och andra tekniska medel.
 • Data i registret som finns lagrad i systemet finns tillgängligt för vissa förutbestämda Leca anställda och endast dessa har tillstånd att använda uppgifterna.
 • Användning och tillgång till registret skyddas av användarspecifika lösenord och åtkomsträttigheter.
 • Registret finns på en dator som är placerad i ett maskinrum där åtkomst är blockerad för obehöriga personer.
 • Informationen i registret förvaras i låsta och bevakade lokaler.
 • Säkerhetskopiering av registren sker regelbundet.
   

11. Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Webbplatsen skickar en cookie till en webbläsare - en liten textfil som lagras på datorns hårddisk. Det finns både tillfälliga sessions cookies som tas bort när du stänger din webbläsare och permanenta cookies som lagras på datorn. Cookies tillåter oss att identifiera din webbläsare och använda informationen för att till exempel beräkna antal besökare på vår webbplats och analysera vår webbplatsanvändning, såsom statistisk övervakning. Det ger oss också möjlighet att se och följa våra användares intressen och därmed utveckla vår hemsida. All insamlad information är anonym, och kan inte kopplas till en viss person.

Blockera cookies

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du har möjlighet att ändra webbläsarens inställningar och inaktivera cookies när som helst. Du kan undvika cookies genom att redigera och blockera webbläsarens inställningar.

Vänligen se hjälpguiden för din webbläsare för ytterligare vägledning:

 • För Edge, se hjälpguide här
 • För Mozilla, se hjälpguide här
 • För Chrome, se hjälpguide här
 • För Safari, se hjälpguide här

 

Cookies vi använder

Cookies för annonsering och reklam hjälper oss att välja de mest lämpliga och intressanta annonserna för dig. De förhindrar också visning av samma annonser.

Vissa tredjepartsleverantörer kan också använda cookies eller webbbeacons (en pixel i bildfilen) så att dina favoritannonser visas när du besöker olika webbplatser. Information som samlas in via cookies och webbbeacons kommer inte att ge oss eller någon tredje part någon personlig information, såsom ditt namn eller din kontaktinformation. Tredjepartsannonsörer använder också tekniken för att mäta annonsernas prestanda. För detta ändamål kan de använda spårningskod som placeras på vår webbplats för att samla in anonym data. Den insamlade anonyma informationen om besökarna tillåter i sin tur annonsörer att utforma annonser för produkter och tjänster som kan intressera användaren.

Den här webbplatsen har en Google AdWords-cookie som är avsedd för riktad marknadsföring till användare i Googles annonsnätverk. Användaren kan inte identifieras baserat på den information som samlas in av cookies. Om du vill kan du blockera Google AdWords-marknadsföring här.

För mer information om intressebaserad annonsering, vänligen besök Your Online Choices

Cookies från tredje part på vår webbplats

Följande tredje parter lagrar cookies på den här webbplatsen:
 

CookiesVad som lagrasVem hanterar informationen
__cfduidCookie som är associerad med webbplatser som använder CloudFlare. Används för att snabba upp laddningstider på webbsidor. Enligt CloudFlare används det för att åsidosätta eventuella säkerhetsrestriktioner baserat på IP-adressen besökaren kommer ifrån. Den innehåller inte någon information där man kan identifiera användaren.addtoany
newscookieAtt du har avisat pop-upen för anmälan till nyhetsbrev, så att den inte dyker upp igen.Leca
cookie-agreedAtt du har avisat pop-upen för anmälan till nyhetsbrev, så att den inte dyker upp igen.Leca
_hjIncludedInSampleHotjar cookie. Denna cookie talar om för Hotjar om besökaren är med i urvalet som skapar så kallade "funnels"Hotjar
test_cookieTestade om användarens webbläsare stödjer cookies på vägnar av Google Inc. reklamplattform DoubleClick.DoubleClick, Google Inc.
_gat
_ga
_gid
Google Analytics cookies som hjälper oss att förstå hur du använder vår webbplats, hur du kom till sidan, vilka sidor du besökte, hur länge du besökte den, vad du klickat på och din geografiska placering (baserat på din IP-adress)Google
prism_(XXXXXXXX)ActiveCampaign cookie som kan lagra och spåra besökarinteraktion efter det att besökaren har samtyckt och fyllt i ett formulär på aktuell webbplats.ActiveCampaign

 

Den här webbplatsen använder också Hotjar website analysis tool, som visar hur besökare använder webbplatsen genom att skapa värmekartor och spela in besökares beteenden.

Hotjars sekretesspolicy:

 • Besökare får ett unikt användar-ID, UUID, så att Hotjar kan hålla reda på återvändande besökare utan att förlita sig på personlig information, så som till exempel IP-adressen
 • Besökares IP-adresser är alltid anonymiserade innan de lagras. Alla anslutningar till Hotjar sker via IPv4 till och det vi gör är att vi ändrar den sista oktetten i IPv4-adressen, till 0 för att säkerställa att hela IP-adressen aldrig skrivs ut. Om en besökares IP-adress till exempel är 1.2.3.4, kommer den att lagras som 1.2.3.0. De första tre oktetterna av IP-adressen används endast för att bestämma besökarens geografiska läge.
 • När data samlas in för inspelningar, skyddar Hotjar automatiskt tangenttryckningar i lösenordsfält, samt när vi upptäcker att ett kreditkortsnummer som skrivs in i ett inmatningsfält. Vi erbjuder också möjligheten att manuellt skydda data på specifika inmatningsfält eller text på sidan som innehåller e-postadresser/nummer. I båda fallen är datan skyddad på kundsidan, besökarens webbläsare, vilket innebär att den aldrig når våra servrar.
 • Läs mer här.
   

ActiveCampaign

Denna webbplats använder ActiveCampaign som är en marknadsföringsplattform som tillhandhålls av ActiveCampaign, LLC.

Data som samlas in av marknadsföringsteknologin kommer inte att användas för att fastställa den personliga identiteten hos en webbplatsbesökare och kommer inte att sammanställas med personuppgifter som hänför sig till den person som hänvisas till av IP-adressen, om inte besökaren väljer att delta genom att fylla i ett formulär som tillhandahålls av ActiveCampaign.

När du väljer att delta genom att ange ditt namn, e-postadress eller annan information, matchas IP-adressen och historiken som är associerad med den med den nya informationen för att skapa en profil. Denna information används endast för att tillhandahålla specifik marknadsföringsinformation till besökaren. Vi delar inte denna information med någon annan än ActiveCampaign, där informationen lagras.

För mer information om ActiveCampaigns sekretess- och cookiepolicy, klicka här.

 

12. Länkar från vår webbplats

Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast som information till dig. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av din användning av dem.
 

13. Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats, och det material som publiceras på den. Dessa verk skyddas bland annat av upphovsrätt, varumärkeslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade. Du får skriva ut en kopia och får ladda ner utdrag av vilken sida som helst på vår webbplats för din personliga användning och du kan visa material som publicerats på vår webbplats för andra inom din organisation.

Du får inte ändra vare sig digitala eller papperskopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text.

Vår status (och de som är identifierade för att ha bidragit) som upphovsmän av material på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla licens från oss eller våra licensgivare. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter eget val, ge tillbaka eller förstöra samtliga kopior av de material du har.
 

14. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och/eller radera denna integritets- och cookiepolicy när som helst utan att meddela dig det. Vi kommer att publicera den nuvarande aktuella versionen av denna integritets- och cookiepolicy på den här webbplatsen.

Please register your details first