Ett naturligt material som går att återanvända

Enkla idéer håller oftast längre.

1 kubik nyupptagen lera ger 5 kubik tålig, naturlig lättklinker som kan användas till allt från fyllningar, blomkrukor till ballast i betong och broelement. För att upprätthålla en resurseffektiv produktion fokuserar vi alltid på att producera så lite avfall som möjligt under processen.

Leca har åtagit sig att reducera utsläppen med 50 % före 2030, och för att det ska vara möjligt krävs viktiga och kraftfulla åtgärder. Genom att använda alternativa och mer miljövänliga råvaror och energislag, fokusera på modern och beprövad miljöteknik, kontinuerlig förbättring av produktionsmetoder och produkter, kan användningen av icke-förnybara resurser minskas.

Leca Lättklinker är ett lättfyllnadsmaterial som består av det naturliga materialet lera, vilket inte är en resurs det råder brist på. Det är motståndskraftigt mot frost och kemikalier men också hållbart över tid. Det gör att det går att gräva upp och återanvända fullt ut i nya applikationer.

 

Investeringar för en hållbar produktion

Ett viktigt steg mot en mer hållbar produktion och mindre koldioxidutsläpp är den biogasanläggning som har byggts på Lecas fabrik i Hinge.

Investeringen innebär att fossila energikällor har bytts ut mot biomassa som annars skulle placerats som avfall. Dessutom kommer projektet att göra det möjligt för anläggningen att leverera uppvärmning till fjärrvärmenätet i närområdet.

Läs mer om projektet här.

Återanvändning: Leca Tur & Retur

Livscykeln på Leca Lättklinker behöver inte vara linjär, den kan väldigt enkelt också bli cirkulär.

Vi på Leca Sverige ser ett tydligt behov av att kunna leverera en hållbar produkt och utöver de investeringar som görs i exempelvis produktionsprocessen har vi också ett program för återköp - Leca Tur & Retur.

Läs mer om Leca Tur & Retur här.

Grön el

Som en del av koncernens arbete med hållbarhet var det naturligt att gå över till förnybar el. Från och med den 1 januari 2018 har verksamheter inom Saint-Gobain i Norden gått över till grön el. Övergången till grön el innebär att Saint-Gobain i Norden nu ännu mer än tidigare kan leverera produkter med reducerad koldioxidpåverkan sett ur produkternas livscykel, vilka också bidrar till mer hållbara byggnader som kan certifieras enligt LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad.

På Lecas produktionsanläggning i Avelar har vi investerat i en solpark som ska förse anläggningen med grön el, men också gynna samhället runt omkring.
 

Färre lastbilar med Leca Lättklinker

Leca Lättklinkers låga vikt gör transporten mer effektiv och miljövänlig än transport av konventionella material så som sand och grus. Anledningen till detta är lastbilarnas viktbegränsningar som finns för att skydda våra vägar och landskap. Materialets låga vikt gör att en lastbil med Leca lättklinker motsvarar ca fyra lastbilar med ett alternativt fyllnadsmaterial.
 

Fördelarna med färre lastbilar på vägarna är många:

  • Färre lastbilar innebär mindre koldioxidutsläpp
  • Sparar tid och pengar
  • Vägar och landskap skonas från tung trafik


Grön återställningsprocess

Om vi på Leca av någon anledning inte kan hämta mer lera från en lertäckt avslutas grävprocessen och återställande påbörjas. I Hinge hände detta för drygt 50 år sedan och idag går det inte att tro att det en gång funnits ett brunt lerfält där. Det natursköna området bakom fabriken verkar vara helt orörd med mängder av träd, buskar, sjöar och vilda djur. 

Naturen hittar alltid ett sätt att återhämta sig och därför är planen för det nuvarande lerfältet i Hinge (som är mycket nära det gamla) att låta naturen sköta sig själv, med lite hjälp från oss, enligt riktlinjerna från experter. Riktlinjerna syftar särskilt till att stärka den biologiska mångfalden, som redan är mycket stark i både de gamla och nya lerfälten nära fabriken.

Runt fabriken lever salamandrar, hjortar, honungsbin sida vid sida. Honungsbina finns där främst för att vi har låtit några biodlare att ha bikupor i närheten, så att bina kan pollinera blommorna som hjälper dem att sprida sig.

 

Vi tar inte - vi lånar | En film om hållbarhet

 
 

Referensprojekt för återanvänd lättklinker

Det är enkelt att prata i teorin om hållbarhet och cirkularitet. Men i slutändan handlar det om att göra saker i praktiken. Här går att läsa om två exempel på projekt som berör just återanvändning och återköp av Leca Lättklinker. 

Please register your details first