Projektering & Applikationer

Enkel lösning för jordtryck, sättningar och stabilitet. Leca Lättklinker är ett unikt lättfyllnadsmaterial som har använts som lättfyllnad i bygg- och geotekniska tillämpningar sedan 60-talet.

Med låg vikt och hög hållfasthet kan lättklinkern reducera sättningar, jordtryck och risk för stabilitetsbrott. Dränerande och isolerande egenskaper gör också materialet användbart vid många tillämpningar i och kring byggnader, broar, vägbank, idrottsplatser och anläggningar.

Projekteringsanvisning | Projektera med Leca® Lättklinker

I projekteringsanvisningen hittar du allt du kan tänkas behöva veta om materialet och hur det kan tillämpas. Varje applikation har sitt eget avsnitt med relevanta värden, beskrivningar och exempel. Anvisningen kompletteras med ett dokument med textförslag för den tekniska beskrivningen, som du enkelt kan att klippa och klistra från till dina handlingar. Du hittar både aviseringen och textförslag här eller skrolla ner för att läsa mer om enskilda applikationer. 

Ladda ner projekteringsanvisningen
Framsida och ett uppslag från Projekteringsanvisning för Leca Lättklinker

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta våra tekniska specialister

William Frieberg, Teknisk försäljning, Geoteknik, Leca sverige
William Frieberg
Avrop, offert, geoteknik och teknisk rådgivning. Område Öst & Norr
Försäljning

076-608 29 63
Anders Jonsson, Teknisk försäljning, Leca Sverige
Anders Jonsson
Avrop, offert och teknisk rådgivning. Område Syd
Försäljning

070-855 51 88
Ola Andersson, Säljchef på Leca Sverige
Ola Andersson
Säljchef, avrop, offert och teknisk rådgivning. Område Väst
Försäljning

070-855 51 77

Please register your details first