Projektering

Leca Lättklinker är ett unikt lättfyllnadsmaterial som har använts som lättfyllnad i bygg- och geotekniska tillämpningar sedan 60-talet.


Enkel lösning för jordtryck, sättningar och stabilitet

Med låg vikt och hög hållfasthet kan lättklinkern reducera sättningar, jordtryck och risk för stabilitetsbrott. Dränerande och isolerande egenskaper gör också materialet användbart vid många tillämpningar i och kring byggnader, broar, idrottsplatser och anläggningar.

Det spelar ingen roll hur svårtillgänglig en byggarbetsplats är eftersom materialet har den unika egenskapen att det går att blåsa ut snabbt och effektivt direkt till angiven plats.

Relaterade dokument

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Please register your details first