Leca® Infra Eco

Relaterade dokument

Projekteringsanvisning - Leca Lättklinker Visa
Projekteringsanvisning - Leca Lättklinker
Projekteringsanvisning för Leca Lättklinker.
Ladda ner
EPD - Leca Infra Eco Visa
EPD - Leca Infra Eco
EPD Leca Infra Eco
Ladda ner

Produktspecifikation

Leca Infra Eco testas alltid i samband med återtransport av materialet från sin tidigare applikation. En unik DoP utfärdas därmed alltid för den specifika batch med material som levereras och lämnas ut direkt till beställaren. Du kan läsa mer om Leca Tur & Retur här.

Egenskap Värde Provningsmetod
Torr skrymdensitet Provtagning per batch EN 1097-3
Värmekonduktivitet Provtagning per batch EN 14063-1
Vattengenomsläpplighet NPD*  
Krypning efter packning 2 000 000 lastcykler (120 kPa) < 1,0 % SP-metod 2563
Krossmotstånd NPD*  
Reaktion vid brand Euroklass A1  
Beständighet vid brandegenskaper mot
åldrande/nedbrytning
Förändras inte över tid  
Beständighet vid termiskt motstånd mot
åldrande/nedbrytning
Förändras inte över tid EN 13055-2
Beständighet vid krossmotstånd mot
åldrande/nedbrytning
Förändras inte över tid  

Beständighet vid motstånd mot
dynamiska laster mot åldrande/nedbrytning

Förändras inte över tid

 
Beständighet mot
kemikalier och biologiskt angrepp

Kemiskt inert, reagerar inte
med petroleumprodukter och
påverkas inte av ph-variationer

 


*NPD = Ingen prestanda fastställd/No performance determined 

Please register your details first