Leca® Coated

Relaterade dokument

BVD Leca Lättklinker Visa
BVD Leca Lättklinker
BVD för Leca Lättklinker
Ladda ner
DoP - Leca Coated, EN 13055-2 Visa
DoP - Leca Coated, EN 13055-2
DoP Leca Coated, EN 13055-2 (obunden och bunden t…
Ladda ner
DoP - Leca Coated, EN 14063-1 Visa
DoP - Leca Coated, EN 14063-1
DoP Leca Coated, EN 14063-1 (isolering på plats)…
Ladda ner

Produktspecifikation

Egenskap Värde Provningsmetod
Kornstorleksfördelning 8-20 mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%
EN 933-1
Torr skrymdensitet 245 kg/m3 ± 15% EN 1097-3
Kapillär stighöjd < 75 mm EN 1097-10
Sammansättning/innehåll Kloridhalt ≤ 0,1 %
Syralöslig svavel ≤ 0,8 %
Total svavelhalt ≤ 0,8 %
EN 933-1
Krossmotstånd 2 % deformation CS (2), > 280 MPa EN 13055-2 Annex A
Värmekonduktivitet < 0,095 W/mK EN 14063-1
Reaktion vid brand Euroklass A1  

 

Please register your details first