Om Leca Sverige

Leca Sverige är en del av Leca International som är Europas ledande producent av lättklinker. Leca® lättklinker är ett registrerat varumärke och är en lätt och hållbar produkt tillverkad av den naturliga resursen lera. Ett enkelt lättfyllnadsmaterial med innovativa fördelar. 

Leca® lättklinker finns överallt - även om du inte alltid du vet om det. Vilket inte är så konstigt eftersom vi har levererat material till projekt sedan 60-talet i Sverige.

Om du undrar vad namnet Leca kommer ifrån så kan vi berätta att det faktiskt en förkortning på light expanded clay aggregate.

​​​​​​Med närvaro i 12 europeiska länder fortsätter vi som företag att utveckla och förnya oss. Vi söker ständigt efter nya partnerskap och affärsmodeller som ger mervärde till både Leca Sverige, våra partners och miljön. Genom partnerskap med ingenjörer och entreprenörer, utvecklar vi nytänkande och hållbara lösningar.

infographic_infrastruktur_leca

Om Leca® lättklinker

Löst kan Leca lättklinker användas som fyllnadsmaterial i såväl motorvägar, husgrunder och järnvägar. Lös lättklinker fungerar också utmärkt som dränerande material och vattenmagasin med sin höga externa porositet. Det finns dessutom ett speciellt framtaget filtermaterial som går under varumärket Filtralite®, som kan användas för att rena vatten ända upp till dricksvattenkvalitet.

Leca lättklinker är ett helt naturligt material utan syntetiska ämnen. Råvaran är finkornig och kalkfattig lera som upphettas i roterande ugnar. Värmen får leran att expandera. Resultatet blir brända expanderade lerkulor med hårt keramiskt skal och poröst inre med många små luftfyllda celler. Detta ger lättklinkern unika och värdefulla egenskaper som att det är starkt, lätt och isolerande.

segment_leca_bygg_infrastruktur_vattenhantering

Enkelt
För att göra en byggprocess kostnadseffektivt och smidig, ska ett byggmaterial vara lätt att hantera, lätt att transportera och flexibelt att arbeta med. Leca® lättklinker är just detta. Lättklinkern blåses lätt direkt på plats med ca 1 kubikmeter per minut. Genom att blåsa ut lecakulorna kan man enkelt komma åt på platser där det är trångt och svåråtkomligt.
 

Innovativt
Leca lättklinker är en enkel produkt, våra lösningar är innovativa. Ensamt, är det ett enda korn expanderad lera, men kombinerat i ett aggregat blir dess möjligheter många – det kan lägga grunden för en konstruktion, bygga vägar eller utveckla dräneringslösningar.
 

Partnerskap
Vi har funnits under lång tid, så vi vet att våra produkter fungerar. Men vi vill inte slå oss till ro. Vi söker ständigt efter nya partnerskap och affärsmodeller som ger mervärde till såväl oss själva, våra partners och miljön. Genom partnerskap med ingenjörer och entreprenörer, utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar för framtiden.

Kontakta oss om ditt projekt

Hållbarhet

Vi tar hållbart byggande på allvar. Läs mer om vårt viktiga hållbarhetsarbete och vilka steg vi tar för att minska vår miljöpåverkan.

Referensprojekt

Läs om en mängd olika referensprojekt där Leca lättklinker har varit en del av lösningen.

Leverandsmetoder

Läs mer om hur det går till när Leca lättklinker levereras och vilka olika metoder som går att tillämpa.

Please register your details first