Kvalitetskontroll

Det finns flera metoder för att kontrollera packningsgrad av lättklinkern i en fyllning.

Leca lättklinker är ett ensgraderat granulärt material. Under förutsättning att packningsstöd finns på plats är lättklinker lättstört och fullgod kompaktering lätt att åstadkomma. Om det av någon anledning anses önskvärt att i efterhand kontrollera packningsgrad av lättklinker i en befintlig eller utförd fyllning kan någon av nedanstående metoder användas.
 

Nivåkontroll

Med kunskap om en fyllningsvolym efter avvägning kan den teoretiska mängden jämföras med ifylld mäng. Detta är ett enkelt och snabbt sätt att kontrollera att förväntad packningsgrad är uppnådd. Metoden förutsätter att volymminskning i någon större utsträckning beroende på något annat än packning kan uteslutas (t ex genom att jämföra siktkurva före och efter packning).
 

Statisk plattbelastning

Denna metod, med mätning på de obundna lagren uppe på lättklinkern, kan med fördel användas då det även ger svar på packningen av de obundna lagren. Normalt används en platta med diametern 300 mm. Våra erfarenheter visar att plattbelastning direkt på lättklinker bör undvikas. Vid sådan provning är det viktigt att det runt mätplattan finns stödfyllning eller annan tyngd som motverkar skjuvning i materialet.
 

LEHA-metoden

Detta är en fältmetod för kontrollerade provuttag i en lättklinkerfyllning. En cylinder med känd volym förs ned i fyllningen (maximalt ca 75cm) och ett prov kan tas ut. Egenskaper som kornkurva, densitet och packningsgrad i fält kan sedan kontrolleras.

 

Prata med en specialist på lättklinker

För vidare frågor går det alltid bra att kontakta någon av Lecas tekniska specialister på lös lättklinker. Kontaktuppgifter till dem hittar du på vår kontaktsida här.

 

Leverans

Läs om leveransmetoder

Utläggning

Läs om installation och utläggning

Referensprojekt

Olika referensprojekt där Leca Lättklinker har varit en del av lösningen.

Relaterade dokument

Kontakta vår support med dina frågor

Please register your details first