Webinars

Leca webinar är en perfekt plattform att samla och utveckla sina kunskaper om vårt material Leca® lättklinker. Våra webinars innehåller tekniska lösningar varvat med exempel i form av verkliga referensprojekt inom infrastruktur, anläggning och gröna tak. En specialist från oss håller i webinariet, det är ca 30 minuter långt och du kan enkelt ställa frågor i chatten under webinariets gång.


Anmäl dig till nästa webinar


När det finns ett kommande webinar att anmäla sig till kommer det att visas här. Vill du vara säker på att inte missa nästa kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Där talar vi alltid om när det är ett nytt webinar på gång. 

Se våra tidigare webinars

Webinar | Projektering av lättfyllning för skarpare anbud
 

Inspelning av webinar som anordnades i april 2021 där vi gick igenom:

  • Upphandlingsprocessen från geoteknisk utredning till inköp av entreprenör
  • Marknaden för lättfyllning i Sverige
  • Hur man projekterar lättfyllning med alternativ för att få bättre anbud
  • Skillnader mellan lättfyllningsmaterial i praktiken
  • Styrande dokument vid projektering av lättfyllning

Ladda ner presentationen till webinariet (PDF).

Webinar | Dagvattenmagasinering direkt i ledningsgravar

I detta webinar presenteras hur Leca® lättklinker kan vara en del av lösningen för att hantera dagvatten från stora skyfall i tätbebyggda stadsområden där man ofta saknar ytor och volymer för att använda traditionella lösningar.

Vi presenterar ett fullskaleförsök utfört i samarbete med MEAG VA-systems och Stockholm Vatten och Avfall där fokus har varit att implementera dagvattenmagasinering direkt i ledningsgravar.

Webinar | Så kan geonät användas för en slankare vägkonstruktion

Leca har tillsammans med GeoSkills tagit fram exempel på hur geonät kan användas för att få en slankare vägkonstruktion som kräver mindre schakt utan att försämra vägens bärförmåga och sättningsbenägenhet.

I webinariet presenteras geotekniska lösningar som möjliggör stora punkt- och linjelaster ovan Leca lättklinker, vilket kan tillämpas i många typer av grundläggningsprojekt där annars endast pålning är ett alternativ.

Webinar | Så kan lättklinker användas för dagvattenhantering
 

Med hjälp av Leca lättklinker kan man skapa olika typer av dagvattenmagasin och gröna tak-miljöer. Man kan dessutom bidra till en renare miljö genom att skapa filterlösningar mot tungmetaller med materialet Filtralite-P och Filtralite HMR.

Ladda ner presentationen till webinariet (PDF).

Webinar | Så enkelt är det att använda Leca Lättklinker kring VA-ledningar
 

Under webinariet berättade vi bland annat om:

  • problemställning, resultat och lärdomar av projektet med Stockholm Vatten och Avfall
  • den nya principlösning som tagits fram för lättfyllning kring rörgravar

Ladda ner presentationen till webinariet (PDF).

Webinar | Leca Lättklinker och Lätt Lastspridande Platta (LLP)
 

Inspelning av webinar där vi berättade och gick igenom:

  • Lätt lastspriande platta (LLP) som teknisk lösning i geotekniskt komplicerade projekt.
  • Prisbild av lösningen för att kunna jämföra den mot andra lösningar.
  • Referensprojektet Roslagsbanan (Lindholmen) och varför man valde lösningen där.

Kontakta oss

Ladda ner komplett projekteringsanvisning

Klicka här för att ladda ner

Please register your details first