25 sätt med Leca - i ett dokument

Även fast du inte alltid ser den, så kan vår lättklinkerkula finnas där du minst anar det. Genom de egenskaper som aggregatet har passar materialet för väldigt många olika applikationer - varav vi presenterar 25 stycken i dokumentet du kan ladda ner här. Leca® Lättklinker kan skapa en enkel och innovativ lösning på samma gång. Dessutom går materialet att gräva upp och återanvända i en helt annan applikation. Om och om igen.
 

Materialet är indelat i tre kapitel. Bygg och konstruktion, infrastruktur och vattenhantering.
 

Du kommer få läsa om:

 • Hur man kan använda Leca för att skapa en ventilerad grund och för att radonsäkra
 • Motfyllning, återfyllning och isolering med lättklinker
 • Hur man kan använda Leca Lättklinker för att motverka differentialsättningar
 • Järnväg, väg och kajkonstruktioner
 • Rening av dagvatten och dricksvatten

  Cirkulär lättklinker när kulor grävs upp på E6 | Uddevalla

  I början av millenniumskiftet byggdes motorvägen E6 ut vid Uddevalla. Till delar av utbyggnaden av motorvägen användes Leca Lättklinker, och där hade materialet legat fram tills 2021.
  Mer info
  uddevalla_E6_fyllning_väg
  roslagsbanan_LLP

  100-årig järnväg byggs ut med LLP | Roslagsbanan

  Både kostnad och tid stod i fokus när man valde att installera LLP för en etapp av Roslagsbanan. En innovativ speciallösning med Leca Lättklinker.
  Mer info