25 sätt med Leca - i ett dokument

Även fast du inte alltid ser den, så kan vår lättklinkerkula finnas där du minst anar det. Genom de egenskaper som aggregatet har passar materialet för väldigt många olika applikationer - varav vi presenterar 25 stycken i dokumentet du kan ladda ner här. Leca® Lättklinker kan skapa en enkel och innovativ lösning på samma gång. Dessutom går materialet att gräva upp och återanvända i en helt annan applikation. Om och om igen.
 

Materialet i denna guide är indelat i tre kapitel. Bygg och konstruktion, infrastruktur och vattenhantering.
 

Du kommer få läsa om:

 • Hur man kan använda Leca för att skapa en ventilerad grund och för att radonsäkra
 • Motfyllning, återfyllning och isolering med lättklinker
 • Hur man kan använda Leca Lättklinker för att motverka differentialsättningar
 • Järnväg, väg och kajkonstruktioner
 • Rening av dagvatten och dricksvatten

  Flytande ekosystem genom ny lösning med lättklinker | BioMatrix

  Lättklinker väl lämpat för ett flytande ekosystemSom ytterligare ett steg mot ett mer hållbart byggande togs en helt ny lösning fram av
  Mer info
  biomatrix
  madrid

  Innovation möter hållbarhet i vertikal vägbank | Madrid

  Under 2023 har flera områden i Madrid gjorts om för att skapa miljövänligare ytor för stadens invånare.
  Mer info

  Please register your details first