25 sätt med Leca - i ett dokument

Även fast du inte alltid ser den, så kan vår lättklinkerkula finnas där du minst anar det. Genom de egenskaper som aggregatet har passar materialet för väldigt många olika applikationer - varav vi presenterar 25 stycken i dokumentet du kan ladda ner här. Leca® Lättklinker kan skapa en enkel och innovativ lösning på samma gång. Dessutom går materialet att gräva upp och återanvända i en helt annan applikation. Om och om igen.
 

Materialet är indelat i tre kapitel. Bygg och konstruktion, infrastruktur och vattenhantering.
 

Du kommer få läsa om:

 • Hur man kan använda Leca för att skapa en ventilerad grund och för att radonsäkra
 • Motfyllning, återfyllning och isolering med lättklinker
 • Hur man kan använda Leca Lättklinker för att motverka differentialsättningar
 • Järnväg, väg och kajkonstruktioner
 • Rening av dagvatten och dricksvatten

  Leca® lättklinker till utbyggnad av spårväg | Edinburgh

  Över 11 000 kubikmeter med Leca lättklinker har specificerats för utbyggnaden av Edinburghs befintliga spårvägsnät, som har utarbetats av huvudentreprenören Sacyr Farrans Neopul (SFN) på uppdrag av Edinburghs stadsfullmäktige.
  Mer info
  edinburgh_sfn_leca
  sohå_innergård_lundbypark

  Fördröjer dagvatten och reducerar vikt på kvarter SoHås innergård | Göteborg

  Genom Leca® Lättklinkers mångsidiga egenskaper kunde det nyttjas för flera ändamål till nya kvarteret SoHås innergård i Göteborg.
  Mer info