Intervju | Vi pratar hållbarhet med Eric Du Passage på Saint-Gobain

eric_du_passage_header

Leca är en del av Saint-Gobainkoncernen som har åtagit sig att leverera hållbarare produkter och lösningar till byggsektorn. För att förstå varför dessa åtaganden är så viktiga för oss har vi bjudit in Eric du Passage, Sustainable Business Manager på Saint-Gobain, för att förklara Saint-Gobains syn på hållbarhet för oss.

Vad betyder hållbart byggande för Saint-Gobain? 

Koncernen publicerade i oktober 2021 en ny strategi, Grow & Impact, för perioden 2021–2025 där vi delar vår nya vision om att bli världsledande inom hållbart byggande. Men vad menar vi med det?
 
Ett nytt bygg- eller renoveringsprojekt kan beskrivas som hållbart om det har minskad miljöpåverkan genom hela livscykeln och samtidigt bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande utan att försämra kvaliteten eller det ekonomiska värdet på fastigheten.

Saint-Gobain använder sig av fyra pelare för att definiera den hållbara aspekten av en byggnad: Energi och koldioxid, Resurser och cirkularitet, Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och Hälsa och välbefinnande för dem som bor eller vistas i byggnaden. Vi kan se hur Leca bidrar till var och en av dessa pelare. 
Byggsektorn står för 38 % av världens koldioxidutsläpp. Hur kan de minskas?

Utsläppen har två källor: 27 % är relaterade till energiförbrukningen när uppvärmning, belysning och så vidare används och 11 % är relaterade till produktion, transport och bortskaffande av byggmaterial. För att kunna garantera byggnadens energieffektivitet och ha byggmaterial med ett lågt klimatavtryck behöver vi ändra våra byggmetoder. 

Saint-Gobain minskar koldioxidutsläppen från sina transporter, tillverkningsprocesser och råmaterial genom att till exempel använda mer och mer återvunnet material. 

I och med Scope 1, 2 och 3 har ambitiösa mål satts upp fram till år 2030. Leca byter ut energikällan för produktionsprocessen till hållbarare alternativ, vilket kommer ge Leca® lättklinker och Leca® block ett lägre klimatavtryck. 
 

Kan du säga något om pelaren ”Resurser och cirkularitet”? 

Vi vet att byggindustrin står för omkring 40 % av världens förbrukning av naturtillgångar och generering av fast avfall. Användningen av vatten och icke-förnybara resurser behöver minskas kraftigt. Det kan vi bland annat göra genom att återvinna avfall och utnyttja befintliga byggnader bättre. 

Till exempel minskar Saint-Gobain sina produkters vattenavtryck och utvecklar torra lösningar som minimerar den lokala vattenanvändningen. Ett annat sätt att undvika exploateringen av resurser är cirkularitet, det vill säga att återanvända och återvinna de befintliga materialen. På Leca kan vi till exempel återanvända avfallsmaterial från andra Saint-Gobain-industrier som Isover, Glava eller Ecophon i tillverkningsprocessen.  

Vi kan se betydande miljövinster med att förlänga en byggnads livslängd. Om vi kan ge en byggnad ett nytt syfte, till exempel genom att göra om en kommersiell byggnad till ett bostadshus, kan vi undvika att montera ned den i förtid. Nedmontering måste prioriteras framför rivning så att så mycket som möjligt av avfallsmaterialet går att återvinna och återanvända. Exempelvis finns det idag inom Leca Sverige ett koncept som heter Leca Tur & Retur som gör det möjligt att köpa tillbaka material från marknaden och återbruka det i framtida projekt.

intervju_byggnadsarbetare_hållbarhet
 

 

leca_lwa_reuse

 

Byggarbetarnas hälsa och säkerhet är en central del av Saint-Gobains verksamhet. Kan du berätta mer om det?

Säkerhet på byggarbetsplatser innebär att minska arbetsmiljöriskerna för arbetarna under hela bygg-, renoverings- eller nedmonteringsfasen. Byggarbetare kan utsättas för utsläpp av farliga ämnen från byggprodukter och vi får inte glömma den fysiska ansträngning som deras jobb kräver. Vi på Saint-Gobain ser till att så långt möjligt minimera riskerna med de ämnen som ingår i eller släpps ut från de produkter vi säljer. Vi föreslår också lättare produkter eller produkter som är enklare att hantera och installera för användarna. Risken för muskel- och skelettbesvär minskar när Leca block används i stället för traditionella tyngre block. Vi spenderar 90 % av våra liv inomhus.

 
pappa_pojke_hem

Hur ser Saint-Gobain på hälsan och välbefinnandet hos de människor som brukar byggnaderna?

Brukarnas hälsa och välbefinnande påverkas av många olika faktorer. Ventilation, utsläpp av organiska föreningar i luften från byggmaterial och termiska och akustiska lösningar är exempel på sådant som kan ha betydande inverkan på människors upplevelse. Saint-Gobain erbjuder en rad lösningar på de här utmaningarna. Balanserade temperaturförhållanden är nödvändiga för att vi ska må bra. Byggnader måste kunna hålla en idealisk inomhustemperatur året om och samtidigt använda så lite energi som möjligt. Termisk och akustisk komfort kan ha stor betydelse i våra dagliga liv. På senare år har Leca utvecklat lösningar som uppfyller de här behoven och bland annat förbättrar de värme- och ljudisolerade egenskaperna hos Leca block.
 

Tack för det här samtalet om vikten av ett hållbart byggande. Har du något du skulle vilja säga som avslutning?

Saint-Gobain står vid sina kunders och partners sida för att tänka nytt och hjälpa dem att planera, bygga och renovera hållbarare byggnader genom att erbjuda innovativa och effektiva lösningar. Att vara ledande inom hållbart byggande betyder inte bara att vara bäst på marknaden. Det innebär också att gå i bräschen i vår sektor, förändra marknaden och mobilisera hela värdekedjan. Det handlar dessutom om att inspirera våra team, locka nya talanger och påverka samhället i hela dess mångfald.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Please register your details first