Nyhet | Leca och Stockholm Vatten och Avfall tar fram ny principlösning för lättklinker kring rörgravar

svoa

Vi kan nu berätta att Leca och Stockholm Vatten och Avfall har inlett ett samarbete för att ta fram en ny principlösning för när man ska använda lättklinker kring rörgravar. En sektionsritning har tagits fram och lösningen ska nu testas i Stockholm Vatten och Avfalls egna testanläggning.

Den bygger på att ha konventionella massor närmast rören, för att sedan fylla med Leca Lättklinker runt omkring. Blir resultatet det båda partnerna önskar är det meningen att lösningen ska bli en standard för hur man ska utföra den här typen av arbeten med lättklinker.
 

Enkelt underhåll ett måste

Bakgrunden till samarbetet är att det finns behov av att hitta en bra lösning när man behöver installera VA-nät i mindre gynnsamma markförhållanden. Vad som är av högsta vikt är att det är enkelt att öppna upp och underhålla för Stockholm Vatten och Avfall. Detta eftersom det finns en tidsaspekt att ta hänsyn till eftersom ett läckage kan drabba många och snabbt. 

Lösningen har nu byggts upp i verklig miljö och kommer inom kort att testas genom att utsätta uppbyggnaden för ett verkligt läckage. Något vi såklart kommer att berätta mer detaljerat om längre fram.

Läs vårt pressmeddelande om samarbetet och lösningen här: https://news.cision.com/se/leca-sverige-ab/r/leca-i-samarbete-med-stockholm-vatten-och-avfall---tar-fram-ny-principlosning-for-lattklinker-kring-,c2953956

 

Please register your details first