Nyhet | Leca, Weber och Benders ingår strategiskt samarbete

leca_benders_weber

Leca, Benders och Weber ingår ett strategiskt samarbete som kombinerar Lecas kunskap kring produktion av Leca® Lättklinker och Webers tekniska kunnande inom murat byggande med Benders produktions- och logistikkapacitet.  Tillsammans skapas förutsättningar för en förbättrad utveckling, tillverkning och distribution av Leca® block till Sveriges byggindustri.

 

Leca Sverige kommer därför avsluta sin blockproduktion i slutet av 2021 och Benders börjar tillverkningen av Leca Block åt Weber med start årsskiftet 2021/2022.

 

”Leca har sedan en tid haft fokus på att öka försäljningen av lös-Leca på den svenska marknaden snarare än egen vidareförädling och avtalen med Benders, Leca och Weber är ett naturligt steg i denna utveckling”, säger Bengt Johansson, styrelseledamot Leca Sverige AB.

 

Weber kommer fortsatt att ansvara för den tekniska utvecklingen, marknadsföringen och försäljningen av block, balk och tillbehör.

 

Läs hela pressmeddelandet från Weber Saint-Gobain Sweden här.


Avbildade från vänster: Mats Jakobsson, Ove Bender, Andrew Kristensen, Bengt Johansson, Anders Anderberg

Please register your details first