Intervju | Möt Lecas nya VD Harald Cholewa

harald_cholewa_VD_leca

Efter 30 dagar på plats är nya VD:n imponerad av engagemanget och entusiasmen i teamet på Leca. Han ser en perfekt storm i antågande på byggmarknaden men också stora möjligheter för Leca och nya användningsområden för Leca-produkten – inte minst för en hållbarare framtid.

Harald Cholewa flyttade till Köpenhamn i slutet av sommaren för att bli VD för Leca International Han har jobbat inom Saint-Gobain under hela sin karriär och började för 17 år sedan i glasindustrin i Tyskland och har sedan jobbat i andra Saint-Gobain-team i Frankrike, Italien, Polen, Sverige, Tjeckien och nu Danmark.

Första intrycket 

– Det är väldigt fascinerande att få se en annan del av Saint-Gobain. Leca-produkten är en så spännande produkt. Den är hållbar och naturlig och har enorma användningsmöjligheter. När jag besökte teamen fick jag se så många fantastiska exempel på vad vi kan använda lättklinker till. 

– Det första jag gjorde på Leca var att resa ut till alla anläggningar och lära känna så många som möjligt inom mina nya ansvarsområden. Det är viktigt för mig att vi får lära känna varandra. Att besöka anläggningarna och prata med alla där ansikte mot ansikte är något jag tänker fortsätta med så att vi förstår och delar samma vision och strävar efter samma mål.

 – Överallt där jag rest har jag mötts av ett mycket engagerat och hängivet team. Det gör mig glad. Jag är stolt över att arbeta för Leca och ser positivt på framtiden.
 

En nyckelspelare i dag och i morgon

– Jag ser Leca som en nyckelspelare i byggbranschen i dag, men kanske ännu mer i framtiden. Leca finns i tre grundläggande marknadssegment: bygg, infrastruktur och vattenhantering. Våra produkter kommer därför alltid vara relevanta. 

– Jag ser ett par spännande möjligheter för Leca-verksamheten. Vi har fokuserat mycket på infrastruktursektorn, bl.a. vägbyggen och förhoppningsvis snart även järnvägsbyggen, något som vårt team jobbar hårt med. Vi kommer vara fortsatt involverade i de här stora projekten. Men vi har också några nischade användningsområden som Filtralite. Där tror jag att vi med lite större insats och fokus kan öka våra marknadsandelar ytterligare. 

– Vattenhantering och vattenrening är ännu ett intressant område. Med klimatförändringarna vet vi att vattenreglering kommer få allt större betydelse i storstäderna. Klart och rent dricksvatten är redan ett bekymmer i dag och kommer bli ett ännu större problem i framtiden. 

– Vi har fortfarande en stor potential framför oss. Och jag är säker att vi ännu inte har utforskat alla möjligheter.  
 

harald_plant_visit
På besök i en av Lecas-anläggningar i Tyskland.

 

En perfekt storm

– Just nu är vi nära en perfekt storm. Tiderna förändras extremt snabbt och vi måste vara väldigt flexibla och anpassa oss till situationen. Energipriserna skenar och den logiska följden är att priserna på våra produkter måste spegla de ökade produktionskostnaderna. Med ökande inflation och bolåneräntor är å andra sidan det vi nu börjar se en avsvalnande marknad från historiskt höga nivåer de senaste två åren. Så vår första och högsta prioritet just nu är att hålla oss inom marginalerna. Vi måste alltså kompensera i försäljningspriset. Utöver det måste vi sjösätta alla förbättringsprojekt vi har för att minimera kostnadseffekten. Det är högsta prioritet.

– Vår andra prioritet är att gå över till nya energikällor och nya hållbara produktionsmetoder. Leca lättklinker gör det redan möjligt för byggindustrin att minska sitt koldioxidavtryck. Genom att ställa om vår lättklinkerproduktion till förnybar energi kan vi också minska vårt eget avtryck. Vi har antagit en mycket tajt färdplan för att nå koldioxidsneutralitet till år 2050. Det är en stor utmaning men jag är övertygad om att vi som team kan lyckas med detta.

 

Tillit, delaktighet och samarbete

– Det viktiga i ett företag för mig är människorna. Jag är mycket stolt över det förändrade ledarskap jag har åstadkommit i de länder där jag arbetat för Saint-Gobain när det gäller tilliten till människor och deras inflytande och samarbetet med dem.

– Det har synts i den årliga Me@Saint-Gobain-enkäten, som också mäter till vilken grad medarbetare känner sig delaktiga och engagerade och hur de identifierar sig med företaget. Men man kan också mäta den här förändringen i hur snabbt beslut fattas och ytterst även i rörelseresultat.

– Förser man bara rätt personer med rätt information tror jag de kan åstadkomma mirakel. Det brukar oftast vara bättre att ge människor mer information än vad man tror de behöver. Då förstår de bakgrunden och känner sig fullt involverade och kommer bli lättare att engagera under hela den resa vi måste göra.

 

 

harald_plant_visit_field

Fatta rätt beslut

– Med min bakgrund inom fysik kan jag snabbare och lättare förstå vad som sker och prata med arbetaren, operatören, förmannen eller produktionsledaren, vilket brukar vara på en rätt så teknisk nivå. Men inom fysiken tillägnar man sig också en analytisk förmåga. Det är en stor tillgång när man ska leda ett företag och fatta rätt beslut. 

– Ett naturligt beteende hos oss människor är att så fort vi ser ett problem så börjar vi genast fundera på en lösning och formulera ett svar. Det här är något där jag tror att vi behöver hålla tillbaka lite. I stället bör vi lugnt och sansat gå igenom de fakta vi inhämtat för beslutet, utan att blanda in några känslor. Det är så jag gör. Och sedan går jag tillbaka till den första reaktionen jag hade för att se om dessa fakta stämmer överens med min magkänsla. Innan jag delger någon mitt beslut brukar jag prata med ledningsgruppen om det, eftersom beslutsprocessen också handlar om att få med sig sitt team och övertyga dem.
 

Välkommen till Danmark 

– Min största bedrift i livet är utan tvekan min familj. Jag är väldigt glad att ha en fru och två barn som står vid min sida genom alla utmaningar. Vi har flyttat vart annat eller vart tredje år och jag vet att det inte är så lätt för dem. Steget till Danmark var dock lättare eftersom vi bott tre år på andra sidan bron, i Malmö, och vi har varit i Köpenhamn många gånger. 

– Vi flyttade hit i slutet av sommaren, vilket var fantastiskt. Alla här är så öppna, välkomnande och hjälpsamma. Jag är också glad över att ha havet så nära eftersom jag gillar allt man gör på vatten: vindsurfing, segling, vattenskidor. Men mest av allt älskar jag att cykla ute på landet. Då rensar jag skallen och begrundar ofta de kommande besluten medan jag cyklar. Det finns förstås det inga berg i Danmark, så mountainbike blir lite svårt. Jag behöver fortfarande byta ut den till en citybike. 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Please register your details first