Ventilerad grund under bygge på förorenad mark | Varde

hus_tegel

På gatan låg det tidigare en kemtvätt. Undersökningar i samband med rivningsarbetet visade att marken var delvis förorenad. Innan byggnadsarbetet kunde sätta igång var man därför tvungen att ta fram en plan för bortforsling av markmaterialet och avledning av kvarvarande skadliga ångor. 

En möjlig lösning var att byta ut all förorenad jord men detta skulle innebära en omfattande process. Den enklaste lösningen blev istället att installera ett lufttätt membran och dränering bestående av behandlad Leca® lättklinker.

Avledning med hjälp av självdrag

Byggherren Varde Bolig Administration sökte inledningsvis tillstånd hos Varde kommun om ändrad markanvändning i detaljplanerat område enligt den danska jordforureningsloven. Tillstånd beviljades 2017 och därmed kunde bygget av de tolv nya bostäderna ritade av DNA Arkitekter Varde A/S dra igång.

Kravställaren, Ingeniørgruppen Varde, har tillsammans med DGE Miljø- og Ingeniørfirma Vejen försökt hitta den bästa lösningen på problemet.

Thomas Hansen på Ingeniørgruppen Varde AS förklarar beslutet att anlägga en ventilerad grund med Leca lättklinker:

– Vi har använt lättklinker i projekt tidigare, både under byggnader och som lättfyllnadsmaterial. Men det här är första gången vi provar att använda ett Leca-skikt som ventilerad grund. Deras tidigare erfarenheter av Leca lättklinker och dess egenskaper gjorde Ingeniørgruppen Varde AS villiga att testa om de skadliga ångorna från undergrunden skulle kunna avlägsnas med hjälp av självdrag mellan lecakulorna.

Man installerade därför ett inlopp för den förorenade luften i ventilationsskiktet med lättklinker och ett utlopp som leddes ut över taket. Behandlad Leca lättklinker, även benämnd som Leca Coated, har inte bara goda dräneringsegenskaper. Det bidrar också till den funktionella konstruktionen genom att fungera som isoleringsmaterial och ett kapillärbrytande skikt, och uppfyller samtidigt kraven på sidostöd för avlopps- och dräneringsrör av plast.
 

Ventilerad grund testas de kommande två åren

För att utvärdera hur effektivt självdraget fungerar lade man ut mätpunkter i skiktet med Leca Lättklinker under byggnaden. DGE Miljø- og Ingeniørfirma kommer att kontrollera dessa var tredje månad under de kommande två åren. Ventilationskanalerna är även förberedda för mekanisk ventilation om den nuvarande lösningen med självdrag skulle visa sig otillräcklig.

Redan nu känner sig Ingeniørgruppen Varde AS dock så säkra på systemet att man valt att använda samma samma lösning som i Varde även i nästa byggprojekt. 

– Det är riktigt spännande, avslutar Thomas Hansen.

FAKTA


Byggherre
Varde Bolig Administration A.M.B.A. 

Arkitekt 
DNA Arkitekter Varde

Kravställare
Ingeniørgruppen Varde

Entreprenör
Murarmästare Benjamin Bislev

Leca-produkt
Leca® Coated

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first