Cirkulär lättklinker när kulor grävs upp på E6 | Uddevalla

uddevalla_E6_fyllning_väg

I början av millenniumskiftet byggdes motorvägen E6 ut vid Uddevalla. Till delar av utbyggnaden av motorvägen använde entreprenören Peab Leca Lättklinker, och där hade materialet legat fram tills 2021. I samband underhållsarbeten skulle fyllningen med lättklinker grävas upp av Svevia och avlägsnas då den inte längre behövdes på platsen. Leca kontaktades för att undersöka möjligheten att köpa tillbaka materialet.

Cirkulär istället för linjär livscykel

På Leca Sverige finns ett nytt koncept för återköp, Leca Tur & Retur. Konceptet möjliggör för företag att sälja tillbaka material som de inte har något behov av längre till oss på Leca. Materialet kommer sedan att återanvändas i ett nytt framtida projekt. Detta innebär att livscykeln på Leca Lättklinker inte behöver vara linjär. Utan kan istället enkelt bli en cirkulär lättfyllnadsprodukt.

Leca Tur & Retur är därför ett viktigt steg mot en resurseffektiv och hållbar process. Vid potentiella återköp kommer en av Lecas tekniska specialister, i detta fall Ola Andersson, ut på ett besök på plats. Detta för att kunna genomföra en första besiktning av materialet.
 

Enkel produkt, enkel process

Uppgrävningen på motorvägen av den gamla fyllningen flöt på smidigt och problemfritt. Transporten tillbaka kan ske på olika sätt. I detta projekt kunde grävmaskinen direkt fylla containrar med lättklinker som sedan transporterades tillbaka på lastbil. Materialets låga vikt gör det möjligt att fylla containrarna utan problem. Ett annat alternativ som finns är att suga upp materialet. För detta används då en sugbil som sedan får transportera tillbaka lättklinkern igen. Lättklinkern som köps tillbaka testas alltid, trots sin hållbarhet över tid. Detta för att nästa beställare ska kunna känna sig trygg med materialets egenskaper och värden.

Leca Lättklinker, som är gjort av det helt naturliga materialet lera, är enkelt att återanvända. Materialets egenskaper, som att det är motståndskraftigt mot frost, kemikalier och hållbart över tid, gör att det kan ligga i marken i flera decennier.

Det visar inte minst ett annat referensprojekt där man valde att återanvända lättklinker som legat i marken i 30 år. Genom att tänka cirkulärt och resurseffektivt finns många miljövinster. Och med Leca Lättklinker är det enkelt att göra.
 

Återanvändes till projekt i Kungälv

Den återtagna lättklinker behövde inte vänta länge på att återbrukas i en ny applikation. Kort efter att materialet köpts tillbaka kunde det användas för en kompensationsgrundläggning i Kungälv. Det projektet kan du läsa mer om här.  

FAKTA


Objekt
E6

Var
Uddevalla

År
Hösten 2021

Leca-produkt
Återanvänd Leca Lättklinker
(Leca Infra 10/20)

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first