Leca® Large

Relaterade dokument

BVD Leca Lättklinker Visa
Byggvarudeklaration
BVD för Leca Lättklinker
Ladda ner
DoP - Leca Large, EN 15732 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP Leca Large, EN 15732 (lättfyllnad och isoleri…
Ladda ner
DoP - Leca Large, EN 14063-1 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP Leca Large, EN 14063-1 (isolering på plats).
Ladda ner
DoP - Leca Large, EN 13055-1 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP Leca Large, EN 13055-1 (betong, bruk till byg…
Ladda ner
DoP - Leca Large, EN 13055-2 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP Leca Large, EN 13055-2 (obunden och bunden ti…
Ladda ner

Produktspecifikation

Egenskap Värde Provningsmetod
Kornstorleksfördelning 8-20 mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%
EN 933-1
Torr skrymdensitet 245 kg/m3 ± 15% EN 1097-3
Sammansättning/innehåll Kloridhalt ≤ 0,02 %
Syralöslig svavel ≤ 0,5 %
Total svavelhalt ≤ 0,32 %
EN 933-1
Krossmotstånd 2 % deformation CS (2), > 280 MPa EN 13055-2 Annex A
Dynamisk kompression efter 2 000 000 lastväxlingar (120 kPa) < 1 % EN 15732 Annex B
Värmekonduktivitet < 0,095 W/mK EN 14063-1
Reaktion vid brand Euroklass A1  

 

Relaterade produkter

Please register your details first