Platta på mark och golv

Att grundlägga en platta på mark med lättklinker ger god isolering, och tål höga påkänningar.

Platta på mark

Leca Infra 10/20 kan användas som volymbyggnad under gjutning för en betongplatta. Den ger en hög bärförmåga på 200 kPa med lång beständighet. Den låga vikten ger en lastreducerande fördel och enkla hanteringen av materialet medför snabb applikation.

Installationer i konstruktionen görs med fördel i bädden av lättklinker, då det är väldigt enkelt att få bra omslutning kring installationerna. Bädden av lättklinker bidrar till en bra dränerande konstruktion. För att uppnå högre värmeisolering under gjutningen kan man lägga cellplast ovanpå lättklinkern, det gör också att man får ett kapillärbrytande skikt.
 

Installationsgolv

Materialet kan också användas som volymbyggnad under gjutning eller flytspackling av golvkonstruktion. Även här kan installationer i konstruktionen görs med fördel i bädden av Leca Lättklinker. Bädden av lättklinker bidrar också till en bättre ljudreduktion i konstruktionen. 

Önskar man en kontrollerad uttorkning av konstruktionen, kan ett dräneringsrör läggas i lättklinkerfyllningen och anslutas till en frånluftsfläkt.

Relaterande dokument

Exempel på användning

Det finns flera olika situationer där en platta på mark eller ett installationsgolv lämpar sig för att användas.

Några vanliga användningsområden är:

 • Grundläggning för byggnader
 • Installationsgolv för kontor, industrilokaler, storkök m.m.
 • Golvhöjning
 • Renovering av fuktskadat golv

Principskisser

Platta på mark ovanpå Leca Lättklinker med cellplast
 

 1. Cellplast

 2. Konstruktionsarmering

 3. Leca lättklinker

 4. Kantelement

Platta på mark ovanpå Leca Lättklinker
 

 1. Ytstabiliserande armeringsnät (typ 150x150 mm, 2,5-6 mm tjocklek)

 2. Konstruktionsarmering

 3. Fiberduk 

 4. Leca lättklinker

 5. Kantelement

Kontakta oss om ditt projekt

Please register your details first