Stabil fyllning i gamla maskinfundament | Västerås

blås_leca_slang

Där det tidigare stått industrimaskiner fanns nu ett tomrum som behövde gjutas igen för att bli en plan golvyta. Som en del av denna konstruktion valde man att använda produkten Leca® Infra 10/20 för att fylla upp delar av de gamla maskinfundamenten i lokaler där ABB har verksamhet.

Fyllning med lättklinker

Där det tidigare funnits stora maskiner existerade istället två meter djupa hål som behövde åtgärdas. För att kunna fylla upp utrymmet valde man att använda sig av Leca lättklinker.

När Byggmäster som var entreprenör i projektet planerade för arbetet, tog man kontakt med Leca Sverige för att få några råd kring leverans och installation. Där en aspekt som togs upp var att det kan vara bra att ta i beaktning att Leca Lättklinker packar sig ca 10-15 % och att det påverkar mängden material som behövs.

Leveransmetoden som användes för lättklinkern var blåslossning. Vilket innebär att man med hjälp av en slang blåste ut lättklinkern direkt i tomrummet. Det är en leveransmetod som ofta används vid svåråtkomliga byggarbetsplatser, så som det ofta är när man är inomhus. Blåsbilen har en kapacitet att blåsa ut cirka en kubikmeter per minut och slangen kan förlängas upp till 100 meter vid behov. Totalt levererades ca 720 kubikmeter Leca Infra 10/20 med blås till projektet.


Geotextil och armeringsmatta som ytstabiliserande skikt

Eftersom man skulle gjuta en betongplatta direkt på materialet valde man att ovanpå lättklinkern ytstabilisera genom att lägga en geotextilduk och armeringsmatta. Detta fyller två syften. Dels ger det entreprenören en bra yta att gå på för att lägga ut armeringen för själva betongplattan, dels eliminerar det att betong förloras ner i fyllningen med lättklinker vid gjutningen.

FAKTA


Projekt
Fyllning av maskinfundament
 

Var
ABB Kv. Finnslätten, Västerås
 

Entreprenör
Byggmäster i Mälardalen AB
 

År
2020
 

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first