Leverans

Leverans av Leca® lättklinker kan ske genom både tippning och blåsning, vilket är unikt.

Det gör det till ett lättfyllnadsmaterial som är enkelt att leverera oavsett hur byggarbetsplatsen ser ut. Leca lättklinker levereras normalt med lastväxlare. Dessa har tre kassetter (en på dragbilen och två på släpet) där varje kassett kan få med sig ca 35-40 m³ lättklinker. Bilarna lossar med dragbilen genom tippning eller blåslossning. Lättklinker kan också transporteras med flisbil, tåg och båt.

Leverans genom tippning

I stora projekt är det en fördel om lättklinkern kan tippas vid flera platser för att undvika onödig förflyttning och ytkrossning av materialet, som kan uppkomma med överdriven hantering med bandgående fordon. Lämplig plats för rangering och lossning planeras i förväg.

I filmen går att se hur leverans av Leca Lättklinker kan gå till när man tippar ut lättfyllningen.

Leverans med blåslossning

Att det går att blåsa ut lättfyllnadsmaterialet är unikt för Leca lättklinker. Leverans med blåslossning är mycket användbart vid svårtillgängliga fyllningar eller där det inte går att tippa. Leca lättklinker lossas härmed direkt på t ex bjälklag, i motfyllnad eller hålighet. Vid blåslossning erhålls en stor del av packningen direkt vid lossningen.

Vid blåslossning är lastbilarna utrustade med en kompressorutrustning på dragbilen. Varje kassett är försedd med en cellmatare. En materialtransportslang på fem tum kopplas till cellmataren och kompressorn. Leca lättklinker kan sen blåsas med ca en kubikmeter per minut.
 

Kan förlängas genom extra slang

Blåsbilarna har normalt med sig 30 meter slang. Denna kan förlängas med slang eller markrör för blåslängder upp till 100 meter horisontellt eller 20 meter vertikalt. Extra slang finns också att beställa ut till arbetsplatsen. Vid långa blåslängder ökar tiden för lossning betydligt. Lastbilsekipagen är totalt ungefär 24 metet långa och behöver en hårdgjord yta för uppställning av släpet och rangering när de växlar mellan kassetterna. Mottagaren håller i slangen och justerar till rätt nivå vid utläggning. Att i förväg planera tänkta slangdragningar och lagom etapper för ca 40 kubikmeter gör blåslossning extra effektivt.

Kontakta oss om ditt projekt

Please register your details first