Innovativ lösning minskade Co2-utsläpp när Leca® Lättklinker ersatte betong | Häradsudden, Norrköping

Drönarvy över bygget av Häradsudden deponi

Skanska har i många år brutit berg från bergtäkten Häradsudden. Nu har Ragn-Sells tagit över marken och ska utnyttja gropen i berget till att bygga en ny deponi för farligt avfall. Markens nya användningsområde ställer höga miljökrav på konstruktionen som omsluter avfallet, men en skräddarsydd lösning med Leca Lättklinker har både skapat en stabil lösning, minskat Co2 utsläppen och utökat avfallscellens volym.

Ragn-Sells nya deponi för farligt avfall invigs i maj 2024. När man bygger en deponi behöver man se till att skydda omkringliggande natur och vattendrag, så att avfallet kan ligga under marken utan att påverka omgivningen. En tät, långsiktig och hållbar lösning är därför avgörande – ett problem man ofta väljer att lösa med betong. Men konstruktionen som nu finns på plats är helt ny, speciellt framtagen för det här projektet – och helt utan betong. 

Hittills: 1 500 ton mindre koldioxid

Att spränga berg för att bryta ut sten är inget man gör försiktigt. Man spränger ordentligt för att få ut så mycket material som möjligt. Bergväggen kan därför ha lösa block och vara mycket ojämn och vass på flera håll. Inför byggstart blev Rikard Gothäll från Firma Terra inkopplad för att göra en säkerhetsbedömning av bergväggen. 

“Vi kom för att säkerställa att bergväggen var säker att jobba intill. Då frågade jag Ragn-Sells vad de skulle göra på platsen och fick svaret att det skulle bli en betongvägg runt deponin. Och det lät ganska dyrt. Så vi började bolla idéer för att tänka bort betongen” säger Rikard.

Farligt avfall i en deponi behöver inneslutas i ett tjockt membran, i detta fall en gummiduk. Men om duken ligger direkt mot berget riskerar den att skavas sönder mot den ojämna stenen. Den först påtänkta betongens uppgift var att skapa ett mellanlager, med slät yta, att hänga upp gummiduken på. Men Rikards kunskap om lättklinker och dess egenskaper gjorde att man kunde tänka annorlunda.

“Jag har fyllt runt hus innan med lättklinker, så jag kände till materialet väl. Men här fanns ju ingen byggnad att fylla mot! Det gav lite nya utmaningar att jobba med, men ett riktigt gott samarbete mellan alla parter gjorde att vi kom fram till en lösning där vi kunde ta bort betongen helt, och använda lättklinker som fyllning mot berget istället.”

Den kreativa lösningen gav resultat: när betongen försvann ur konstruktionen hade man minskat koldioxidutsläppen med 1 500 ton.

Innovation i praktiken när problem ska lösas

Lösningen består av flera lager av material:

  • Bergslänten är skyddsskrotad och förstärkt med bergbult. Närmast bergväggen sitter ett bergnät som agerar arbetsmiljöskydd, och hindrar sten från att falla ner.
  • Vajrar håller uppe bergnätet och används för att fästa en armerad geotextil, som håller lättklinkern på plats.
  • Leca Lättklinker fyller upp utrymmet mellan bergvägg och geoduk.
  • Ett tätt membran, den tjocka gummiduken, fästs ovanpå geoduken. Gummit är vattentät och kemiskt stabilt för att helt omsluta avfallet.
  • Ytterligare en geoduk ligger ovanpå gummiduken, för att skydda från båda håll.

Lättklinkern levererades med blåslossning direkt ner mellan geoduken och berget. Med lättklinkern på plats i den specialdesignade konstruktionen fick man en yta som följde bergets konturer väl, låg still och blev helt slät, så att gummiduken inte längre riskerade att skavas mot berget.

“När vi fyllde med lecakulor bakom konstruktionen blev det som en stor saccosäck mot berget! Inga vassa hörn, den blev helt slät. Som en big bag, fast 6 meter hög, och armerad” berättar Rikard.

Med lättklinker som material krävdes dessutom mindre mängd fyllning. Betongen hade krävt en 3 meter djup fyllnad i botten av berget och upp till 6 meter högst upp. Med Leca-lösningen kunde man spänna fast gummiduken närmre bergväggens yta, och skapade 15% mer volym i avfallscellen än vad man först räknat med. 

En lättviktslösning som går att jobba med över tid

Konstruktionen med lättklinker sträcker just nu sig 6 meter upp för bergsväggen. Deponin kommer att fyllas successivt. När avfallet når upp till 6 meter bygger man på 6 meter till av tätkonstruktionen, och fortsätter så tills avfallscellen är full. 

“Vi bollade tanken att använda sand som fyllnad. Kanske hade det blivit billigare, men eftersom det väger mer kunde vi bara bygga upp en meter i taget. Då hade man fyllt avfall till en meter, byggt på en meter till med gummiduk och sand och sen fortsatt så om vartannat. Eftersom Leca är lättare kunde vi bygga upp 6 meter åt gången, så det blev mycket smidigare,” berättar Rikard. 

Företag som vågar testa tillsammans

Tätkonstruktionen är helt specialdesignad för syftet och är ett resultat av modiga beställare, innovativa entreprenörer och bra samarbeten. 

“Det här var en speciell typ av konstruktion, men Ragn-Sells har varit oerhört bra beställare som vågat tänka utanför boxen. De har haft ett väldigt tydligt hållbarhetsfokus.”

De aktörer som var involverade i lösningen var dels Firma Terra som ansvarade för bergsäkringen och att det gick att fästa konstruktionen, Gnesta Bergbyggare AB var entreprenör och Structor är bolaget som ligger bakom designen av tätkonstruktionen. Rikard lyfter fram samarbetet mellan de olika parterna som en viktig framgångsfaktor:

“De flesta samarbeten går bra, men det var utöver det vanliga. Entreprenören var grym på att få saker gjort och se till att det blir rätt. När man gör saker som ingen har gjort innan och hittar lösningar tillsammans behöver man ha rätt folk med sig, och det hade vi i det här projektet.”

FAKTA


Projekt
Bergtäkt byggs om till deponi för farligt avfall

Var
Häradsudden, Norrköping 

Beställare 
Ragn-Sells

Företag involverade
Structor, Firma Terra, Gnesta Bergbyggare AB

Leca produkt
Leca Infra 10/20

Leverans
Blåslossning

Har du idéer om att använda Leca? Kontakta oss

Please register your details first