Leca Norge säkrar historisk byggnad i Trondheim

Två män från Leca Norge står med i hjälm och varseljacka framför en byggarbetsplats i Trondheim

När en 100 år gammal vagnhall (Trikkestallen) ska integreras i en modern kontorsbyggnad har valet av fyllnadsmaterial varit avgörande. – Leca Lättklinker är en populär produkt på dagens ROT-marknad (renovering, ombyggnad och tillbyggnad), säger Frank Nornberg på Leca Norge. 

Teknobyen är med sina 115 000 kvadratmeter, fördelade på fem moderna kontorsbyggnader, ett av Trondheims viktigaste affärsnav tillika arbetsplats för 2 500 personer. En del av utbyggnaden av Teknobyen är en ny, 48 400 m2 stor byggnad, ”Teknostallen” som uppförs av KLP Eiendom med NCC som huvudentreprenör. Detta ambitiösa projekt beräknas kosta över 90 miljoner euro. 

Förutom de framtida kontorslokalerna ska Teknostallen inrymma ett fitnesscenter, butiker och restauranger samt en 3 000 m2 stor inglasad åretruntträdgård tillgänglig för allmänheten. En väsentlig del av Trondheims nya teknik- och innovationsnav är den gamla vagnhallen från 1923, ritad av arkitekten Hagbarth Schytte Berg, som är känd för sina jugendbyggnader i Trondheim. 

Bevarandet av en historisk byggnad

– Trikkestallen vid Dalsenget är en av fyra bevarade vagnhallar. Den har ett högt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde och är en viktig påminnelse om Trondheims transporthistoria, säger stadsantikvarien Mette Bye. 

Hon påpekar hur ovanligt det är att ett kulturminne blir en del av en sådan här stadsomvandling. Men i det här fallet är det möjligt tack vare att byggnaden är brandskadad och har minimalt med historiska inredningsdetaljer och att man har varit noga med att inte planera för några höga byggnader på gården. 

Bye betonar vikten av hög arkitektonisk kvalitet vid tillbyggnationer eftersom Teknostallen är ett centralt inslag i den nya stadskärnan längs Elgeseter gate, där vagnhallen kommer att bli ett historiskt landmärke. Lasse Volden från KLP Eiendom Trondheim framhåller att syftet är att bevara en del av stadens historia samtidigt som man vill bygga en framtidsinriktad arbetsplats där arbete integreras med träning, shopping och mötesplatser. 

För att kombinera spårvagnshistoria med moderna bekvämligheter behövde ytterligare cirka 1,7 miljoner euro investeras i varsam restaurering för att bevara byggnadens unika karaktär. 

Geotekniska utmaningar

Matthias Lepkowski, NCC:s byggledare för projektet, berättar om utmaningarna med att införliva den historiska vagnhallen i en ny modern struktur och påpekar vikten av att skydda befintliga byggnader under det pågående bygget. Inga Krattebøl, teknisk chef på NCC, hade en viktig roll i den övergripande samordningen för arbetet på den gamla vagnhallens fasad. När ett 3 550 m² stort parkeringsgarage skulle byggas under den gamla vagnhallen stötte man på flera utmaningar. 

Dessa löste man genom att påla om hela fasaden med jet piling, vilket både förstärkte undergrunden och skapade ett skydd för byggropen. De sluttande pålarna bär i första hand upp det vertikala trycket från den befintliga fasaden, och Leca Lättklinker har valts ut för dess isolerande egenskaper och utrymmeseffektivitet i det begränsade byggområdet. 

Leca® Lättklinker lösningen på tekniska utmaningar

Leca Norge levererade 1 000 m³ Leca lättklinker till Teknostallen. Frank Nornberg framhåller de logistiska fördelarna med Leca Lättklinker vid byggnation i en stadskärna samt den effektiva och smidiga lossningsmetoden och materialets isolerande egenskaper. Materialet är idealiskt för att uppfylla Teknostallens U-Value-krav och ersätta andra isoleringsmaterial med. 

Nornberg betonar hur viktig ROT-marknaden är för Leca Norge och företagets satsningar på effektiva och kostnadsbesparande lösningar för att lossa Leca Lättklinker, vilket sker i nära samarbete med kommuner och konsulter. Teknostallen beräknas vara klar i september 2025.

FAKTA


Projekt: Teknostallen

Plats: Trondheim, Norge

Kund: NCC AS

Huvudentreprenör: NCC

Leca-produkt: 1 000 m3 Leca Lättklinker 8/20

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Please register your details first