Återanvänd lättklinker till sänkning av E45 | Göteborg

leca_återbruk_väg

Eftersom Leca® Lättklinker är okänsligt för exempelvis frost och kemikalier är det inga problem att återanvända lecakulor som legat i marken i årtionden. Vilket var precis vad PEAB valde att göra i det omfattande vägprojekt som går ut på att sänka 800 meter av väg E45 sex meter ner i marken.

Mitt i centrala Göteborg pågår sänkningen av väg E45. En sträcka som idag är tungt trafikerad då ungefär 60 000 fordon passerar varje dygn. Sänkningen är en del av det Västsvenska paketet; en stor infrastruktursatsning i regionen som innefattar bland annat en ny pendeltågstunnel, vägtunnel och bro. Allt som allt ska ca 800 meter väg sänkas sex meter.

Cirkulär livscykel

Det var beslutat att Leca Lättklinker skulle användas som lättfyllnadsmaterial till flera moment i projektet. När PEAB började undersöka den befintliga vägen framkom det dock att under den fanns det gammal lättklinker.

Lecakulorna hade legat där sedan början på 90-talet. Man hade kunnat tro att materialet påverkats av att ligga i marken under så lång tid. Men Leca Lättklinker är en unik och naturlig produkt med en livscykel som inte är linjär, utan faktiskt cirkulär.

Det naturliga materialet, lera, är motståndskraftigt mot frost och kemikalier men också hållbart över tid. Materialet klarar fluktuerande pH-värden på kringliggande vatten, är beständigt mot petroleumprodukter och klarar temperaturer upp till över tusen grader utan att förändras kemiskt. Alla dessa komponenter gör att det är enkelt att återanvända Leca Lättklinker. Vilket huvudentreprenören också valde att göra i detta projekt.

 

Hållbart och ekonomiskt

För PEAB var det inte bara bra beslut att välja att återanvända Leca Lättklinker utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Det är också väldigt ekonomiskt fördelaktigt att återanvända ett material som redan finns på plats och är gratis. Materialet var i gott skick och visade i princip inga tecken på att det legat i marken i nästan 30 år.

Hanteringen och utläggningen i sig är också fördelaktig utifrån ett ekonomiskt perspektiv eftersom det enkelt kan göras med ett maskinfordon. Det sparar entreprenören både tid och pengar och skapar en win-win situation både för företaget och för miljön.
 

Vägbank som blandar nytt med gammalt

Leca Lättklinker användes till flera olika moment i projektet, bland annat till uppbyggnaden av en vägbank. När den snart 30-åriga lättklinkern tog slut, kompletterade man bara med nytt material där det behövdes. Resultatet blev en bankuppbyggnad där man blandat nytt med gammalt, vilket inte är några problem.

Hela projektet är inte bara en förutsättning för bygget av stadens nya bro, det ger också möjlighet för en ny stadsdel att växa fram. Ungefär halva delen av den nedsänkta sträckan ska överbyggas och ovanpå tunneltaket ska man bygga bostäder i framtiden.

FAKTA


Projekt
Sänkning av väg E45 Lilla Bommen - Marieholm
 

Var
Göteborg, Sverige
 

Huvudentreprenör
Peab
 

Uppdragsgivare
Trafikverket
 

Byggtid
2016-2021
 

Leca-produkt
Återanvänd Leca Lättklinker och Leca Infra 10/20

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first