Återanvänt lättfyllnadsmaterial till nytt villaprojekt | Bålsta

Lättklinker_hög

Leca® lättklinker går att återanvända på en mängd olika sätt. Och det är dessutom enkelt att göra det.

Naturligt lättfyllnadsmaterial

Det naturliga materialet, lera, är motståndskraftigt mot frost och kemikalier men också hållbart över tid. Lecakulorna som en gång grävts ner i marken kan faktiskt grävas upp igen och användas på nytt i en annan geoteknisk applikation någon helt annanstans. 

Materialet klarar både fluktuerande pH-värden på kringliggande vatten, är beständigt mot petroleumprodukter och klarar temperaturer upp till över tusen grader utan att förändras kemiskt.
 

Både ekonomiskt och snällt mot naturen

2015 använde Skanska ca 1000 kubikmeter Leca lättklinker som fyllning under en gjutning vid en av de kommande biljetthallarna för tunnelbanans nya sträckning till Arenastaden i Stockholm. Lättklinkern skiljdes från betongen med en geotextil, men behövdes inte efter att betongen härdat och blivit stabil.

När Skanska senare var i behov av att använda lättfyllning i ett villaprojekt i Bålsta bestämdes att lättklinkern från gjutnigen skulle återanvändas och transporteras till Bålsta. Lättklinkerkulorna sögs ut med sugbil och transporterades med lastbil till Bålsta där den tippades och utgjorde grunden för flera villor där sättningsrisk förelåg.

Arbetet gick snabbt, smidigt och sparade pengar åt Skanska som fick gratis lättfyllnadsmaterial till sitt villaprojekt.
 

Leca Tur & Retur gör återköp och återbruk enkelt i praktiken

Återbruk av material är ett viktigt steg mot ett mer ansvarsfullt och hållbart byggande. Återanvändning är både resurseffektivt och gör att produkten går från att vara linjär till att bli cirkulär. En vinst för såväl miljö som utifrån resursperspektiv. Klimatavtrycket blir klart lägre, eftersom produkten redan existerar och inte behöver tillverkas. För att göra detta möjligt köper Leca Sverige också tillbaka lättfyllnadsmaterial i form av Leca lättklinker som av någon anledning inte behövs i sin nuvarande applikation men som inte direkt har en ny att brukas i. Läs mer om Leca Tur & Retur här.

FAKTA


Objekt
Villaprojekt, Bålsta

Entreprenör
Skanska

Leca-produkt
Återanvänd Leca Infra 10/20

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first