Leca i fördröjningsmagasin förenklade och sparade tid | Kvarteret Makrillen

makrillen

Ett fördröjningsmagasin skulle anläggas på innergården i nya kvarteret Makrillen. Byte av material i magasinet skulle visa sig vara ett smart drag av markentreprenören HTE Produktion. Det är Poseidon och Egnahemsbolaget som har gått ihop i en partnering med Skanska. Tillsammans har de byggt 249 bostäder i det som fått namnet kvarteret Makrillen i Göteborg. Det nya kvarteret ligger i området Gamlestaden, mittemot den anrika SKF-fabriken.

Föreslog byte av material i fördröjningsmagasin

I det nya kvarteret finns en stor gemensam innergård, och det är där under marken som Leca® lättklinker finns. HTE Produktion ansvarade för allt markarbete på projektet och Mathias Henriksson arbetar som platschef på företaget.

– På innergården var det inritat ett fördröjningsmagasin. Det var uppbyggt med en dräneringsskiva i botten, makadam och geotextilduk ovanpå den och på toppen skulle man lägga grus. En lösning som vi kände var tidskrävande eftersom den innehöll så många olika delar och moment, berättar Mathias Henriksson.

Istället presenterade de en lösning med Leca Lättklinker för fördröjningsmagasinet som de menade på skulle spara dem tid i projektet och arbetsmässigt vara en fördel.

HTE Produktion har en lång vana av att arbeta med lättklinker. Då de kände till att materialet genom sin porösa inre struktur kan hålla kvar och därmed fördröja vatten föreslogs det som en alternativ lösning istället. Genom att lägga ett lager med Leca lättklinker på 30 cm kunde de uppnå samma isolervärde som om de använt en dräneringsskiva.
 

Kunde hämta in förlorad tid

Detta visade sig vara ett bra beslut av flera anledningar. På grund av bland annat väder och försenade leveranser blev markarbetet nämligen flera veckor försenat.

– Vi tappade sex veckor under en annan etapp av markarbetet. Något vi faktiskt kunde hämta hem tack vare att vi istället valt att jobba med Lecas material på innergården, säger Mathias Henriksson.

Att det gick att hämta in tid berodde till stor del på att materialet går att blåsas ut med hjälp av Lecas blåsbilar. På endast en dag fick HTE Produktion gjort en tredjedel av gården. Efter det att lättklinkern hade blåsts på plats packades materialet med en vibroplatta/padda.

– Vi tycker att Lecas material är väldigt lätt att arbeta med och det är packningsbart på ett annat sätt än andra konventionella material på marknaden.

FAKTA


Objekt
Bostäder, kvarteret Makrillen
 

Byggherre
Poseidon och Egnahemsbolaget
 

Var
Göteborg
 

Totalentreprenör
Skanska
 

Arkitekt
Arkitekthuset
 

Markentreprenör
HTE Produktion
 

Färdigställande
2020/2021
 

Leca-produkt
700 kubikmeter Leca Infra 10/20
 

Konceptbild: Skanska

Ställ din fråga till oss

Please register your details first