Fördröjningsmagasin - byte till Leca sparade pengar | Tumba

dagvattenmagasin

I Tumba byggdes i slutet på 2018 en ny Coop-butik. Där människor handlar - där behöver det också finnas parkeringsplatser. Butiksbesökarna ser det inte med blotta ögat när de parkerar sin bil men där under asfalten finns det Leca® lättklinker. Men det var inte planen från början.

Fördröjningsmagasin under parkeringsplats

Rakt under parkeringsplatsen som man hittar fördröjningsmagasinet. Magasinet är dimensionerat för att fördröja avrinningsvatten från parkeringsplatsen och hustaket innan det går ut i dagvattennätet.

Ett dagvattenmagasin syftar till att fördröja vattnet och just Leca lättklinker har en extern porositet på ca 45 %, vilket ger materialet goda förutsättningar att lagra stora mängder vatten. Magasinet fördröjer då avrinningen och vid kraftigt regn kommer dagvattennätet inte vara lika hårt ansatt jämfört med om man inte hade haft ett fördröjningsmagasin.
 

Valde att byta material till lättklinker

Från början var det inte ens påtänkt att använda Leca lättklinker utan ett annat material var inritat i projektet. Innan projektet skulle genomföras utvärderade entreprenören sina förutsättningar att kostnadseffektivisera utförandet.

Magasineringsmaterialet för fördröjningsmagasinet byttes i denna process ut och ersattes istället med Leca lättklinker. Anledningen var att lättklinkern hade en likvärdig vattenhållande förmåga och är dessutom ett starkare material hållfasthetsmässigt. Efter dialog med konstruktören stod det klart att det inte var några problem att göra ett byte och projektet fick en betydligt lönsammare kalkyl.
 

Inte bara ekonomi

Men det var inte bara de ekonomiska aspekterna som gjorde att man valde att byta ut det inritade materialet till Leca lättklinker. Även leveranskapaciteten bidrog till bytet då Leca Sverige kunde leverera stora volymer på mycket kort tid.

Jordkullen AB är det företag som fått uppdraget att utföra markarbetet för där den nya mataffären ska ligga och för den tillhörande parkeringsplatsen. Installationen gick till som så att man tippade materialet och utförde utläggning och packning med hjälp av en bandgrävare. Magasinet omslöts efter installation med en geotextilduk för att hindra infiltration av kringliggande massor.

FAKTA


Projekt
Fördröjningsmagasin, Tumba
 

Objekt
Parkeringsplats och mataffär
 

När
Oktober 2018
 

Markentreprenör
Jordkullen AB
 

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first