Innovativt återbruk av Leca® lättklinker till nya bostäder

Två personer står på ett tak med en sugslang och suger upp lättklinker, bland lättklinkern finns block av betong

Willhem bygger nu 165 nya hyresrätter på Malcusgatan i Halmstad, ett projekt med starkt fokus på hållbarhet. 

Som en del i det har Willhem och Peab  valt att ta hand om befintlig lättklinker i samband med rivning, i syfte att senare återanvända den i den nya konstruktionen. Ett förfarande vi på Leca Sverige ser som en central del i att bygga hållbart för framtiden och gärna uppmuntrar till.  

Lättklinker från 60-talet i taket

Willhem siktar på minsta möjliga miljöpåverkan genom hela processen. Detta innebär resurssnåla metoder, såväl som återbruk och återvinning av befintligt material. De nya husen innehåller tillsammans 165 lägenheter och projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektet omfattar rivning av två huskroppar där befintlig källare bevaras då det finns både skyddsrum och en ny bergvärmeanläggning i den. Mellan byggnaderna går också en kulvert. Det visade sig att Leca lättklinker redan fanns på plats på Malcusgatan i en taklösning som installerats där på 1960-talet, vilket gynnade projektet. 

Beatrice Fredriksson är projektchef på PEAB som är totalentreprenör för projektet med den nya fastigheten. Gällande källarkonstruktionen hade PEAB en utförandeentreprenad i vilken de bland annat utför förstärkningsarbete och installerar ny dränering runt källaren.

– Vi fick uppdraget i mars 2023 och påbörjade omgående arbetet med källaren och rivningen. Projektet är planerat att vara färdigt i maj 2025, berättar Beatrice och fortsätter:

– Vi hittade Leca i det befintliga taket som var en betongkonstruktion. För lättklinkern såg vi möjligheter att kunna återanvända materialet till den nya byggnaden för att säkerställa att belastningen på marken inte blev för hög.

Återbruk viktigt och enkelt

Efter att materialprov från lättklinkern hade genomgått analys kunde logistiken planeras. Lösningen för PEAB blev att suga ner den befintliga lättklinkern från taket. Två personer behövdes på taket, en som höll i slangen och en som rensade bort de stora betongbitar som inte skulle sugas upp.

– I stället för att köra bort material kunde vi spara kostnader genom att lagra materialet på arbetsplatsen. Vi hittade en lösning med formar som normalt används när man gjuter väggar, och med dessa kunde vi skapa en förvaringsbinge. Arbetet flöt på bra utan några större utmaningar.

När sugbilen var full kunde chauffören enkelt köra bort några meter och tippa av den uppsugna lättklinkern. Totalt kunde runt 500 kubikmeter med Leca lättklinker tas hand om för återbruk. Utöver återbruk av lättklinker kommer också tegel från de gamla husen att återanvändas och solceller ska installeras på taken.

FAKTA


Projekt
Flerbostadshus, 165 lägenheter

Ort
Halmstad

Beställare
Willhem

Entreprenör
PEAB

Projekttid 
2023–2025

Leca-produkt
Återbrukad Leca® lättklinker

Håll dig uppdaterad på nya referensprojekt - prenumerera på vårt nyhetsbrev

Please register your details first