Innovativ LLP-metod vid kajrenovering | Uddevalla

uddevalla_kajrenovering_llp

Kajen i Uddevalla var i stort behov av en renovering då den befintliga konstruktionen var i dåligt skick. För en del av kajen använde man sig bland annat av cementbunden Leca® lättklinker som lösning.

Kajrenovering för att förbättra stabiliteten

Den befintliga kajen i Uddevalla som ligger längs med Bäveån behövde byggas om av framför allt två anledningar. Dels behövde stabiliteten förbättras för att uppfylla gällande krav, och dels behövdes ett säkrare högvattenskydd för att minska översvämningsrisken. Den del av kajen som var först ut var sektionen på åns södra sida, precis intill Västerbron där Göteborgsvägen ansluter.

Ett förfrågningsunderlag för stabilitetsförbättrande åtgärder och högvattenskydd behövde därmed tas fram för kajrenoveringen. Ett uppdrag som Uddevalla kommun tilldelade två företag, Bohusgeo och Port Engineering.

Bohusgeo är ett konsultbolag med lång erfarenhet av att utföra geotekniska undersökningar och utredningar. Port Engineering är specialiserade på kajkonstruktioner och hamnanläggningar. Båda bolagen har sin bas på Västkusten och kan området väl.
 

Armerad cementbunden lättklinker

Utifrån områdets förhållanden och konstruktionens krav föreslogs i förfrågningsunderlaget en så kallad LLP. LLP står för Lastspridande lätt platta och är en cementstabiliserad lättklinkerplatta som är armerad. Den ger en lätt och relativt styv konstruktion som kan liknas vid en modern rustbädd. Henrik Lundström från Bohusgeo är geotekniker och en av personerna som varit involverade.

– Anledningen till att välja lättklinker och LLP var dels av stabilitetsskäl för den nya konstruktionen och dels för sättningsproblematik i området, berättar Henrik Lundström.

LLP är en metod som lämpar sig bra för fyllningar som ska klara större laster och sättningar. Anledningen till det är att lasten på jorden omfördelas och man får en jämnare sättningsbild när belastning från överbyggnaden är ojämn och om jordens sättningsegenskaper varierar.
 

Innovativ lösning för kajrenovering

Förfrågningsunderlaget tilldelades i sin tur PEAB och majoriteten av arbetet med kajen utfördes under 2018.

Installation av LLP sker genom att två flöden, blåst lättklinker och pumpad cementblandning (slurry), möts i ett speciellt framtaget munstycke. Den cementbundna lättklinkern läggs sedan ut och packas i skikt tillsammans med armeringsnät. Total tjocklek på plattan är normalt 0,3-0,5 meter. I detta projekt valde man ett utförande där man ovanpå den cementstabiliserade lättklinkerplattan också lade ut vanlig lös Leca lättklinker. Detta med anledning av sättningsskäl och för att lastkompensera.

– Vår metod med cementstabiliserad lättklinker har en rad olika fördelar. Utöver att den ger små och framförallt jämna sättningar så går också utförandet snabbt och enkelt, berättar Ola Andersson som är kundansvarig säljare på Leca Sverige.

FAKTA


Projekt
Kajrenovering, Uddevalla

Beställare
Uddevalla kommun

Entreprenör
PEAB

Färdigställande
2018/2019

Projektör
Port Engineering Göteborg AB och Bohusgeo AB

Leca-produkt
Cementbunden armerad Leca Lättklinker (LLP) och Leca Infra 10/20

Please register your details first