Lånad lättfyllnad skyddar historiska fynd | Etapp Kvarnberget

lattklinker

När man bygger en underjordisk tunnel som ska gå igenom några av de äldsta delarna av en stad som snart fyller 400 år, då är det ingen som är förvånad att man hittar fynd i marken. På en av byggetapperna hittade man delar av den gamla stadsmuren. För att skydda den tillfälligt när arbeten pågick använde man sig av lånad lättfyllnad i form av Leca® lättklinker.

Just nu pågår en av Sveriges största infrastruktursatsningar någonsin i Göteborg. Det Västsvenska paketet. En viktig del i den satsningen är Västlänken, en tunnel som ska gå under de centrala delarna av staden.

Att man vid grävning hittar föremål i marken man inte räknat med är inte helt ovanligt vid byggprojekt. Men på etapp Kvarnberget var man väl medveten om att historiska fynd skulle göras när man började gräva. Området var nämligen på 1700-talet en kaj och den gamla stadsmuren gick också genom området.


Leca® lättklinker skyddade muren från lasten

När entreprenören, AGN Haga AB, behövde utföra arbeten som krävde att en stor byggkran skulle placeras på byggarbetsplatsen fick man bekymmer. Det som komplicerade situationen var att exakt där man behövde ställa kranen hade man i samband med grävarbeten hittat en bit av Göteborgs gamla stadsmur. För att inte skada det historiska fyndet valde man därför att fylla området med lättklinker.

Lagret av Leca lättklinker som lades ut fungerar som lastreducerande skikt. På så vis riskerar inte muren att ta skada av lasten från byggkranen. Vid installation lades först ett lager med geotextil ut över området och muren. Leverans skedde genom att lastbilen backade ut och tippade Leca Infra 10/20 direkt ner i utrymmet där uppbyggnaden skulle ske. Ovanpå detta lades ytterligare ett lager med geotextil ut och därefter ett lager med grus.
 

Enkel återanvändning genom lånad lättfyllnad

Eftersom entreprenören endast hade behov av lättklinkern under begränsad tid kom man därför överens om att Leca Sverige skulle köpa tillbaka materialet. När arbetena var utförda och kranen kunde tas bort, sögs lättklinkern enkelt tillbaka med hjälp av en sugbil. Väl tillbaka på lastbilen igen kunde materialet köras tillbaka till Leca.

Det återköpta materialet kunde sedan enkelt återanvändas till en annan beställare i ett senare skede. Enkelheten i att återanvända materialet beror på att Leca lättklinker är ett starkt och hållbart material. Det står emot yttre påverkan och kemikalier och kan därför användas igen, och igen. Och igen. Detta projekt var en av de första projekten som genomfördes inom Leca Sveriges återköpsprogram Leca Tur & Retur. Ett viktigt inituativ för att kunna erbjuda en hållbar produkt för ett hållbart byggande.

FAKTA


Projekt
Etapp Kvarnberget, Västlänken
 

Beställare
Trafikverket
 

Entreprenör
AGN HAGA AB  (Astaldi - Gülermak - NRC Group)
 

År
2019
 

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Please register your details first