Utbyggnad och uppgradering av motorväg - järnväg E45 | Göteborg

e45_goteborg_view

Under åren 2009 till 2013 genomfördes ett omfattande infrastrukturprojekt längs Göta Älv, där både motorvägen E45 och järnvägen utvidgades och uppgraderades mellan Göteborg och Trollhättan.

Historiskt sett sträcker sig väg E45 från Karesuando i norr till Göteborg i söder, och den tjänar som en vital trafikled som knyter ihop landets norra och södra delar. Denna förlängning var en viktig investering i att stärka infrastrukturen i Västra Götalandsregionen.
 

Utmanande område att bygga på

Området har dock utmanat med en förhöjd risk för sättningar och stabilitetsproblem längs älvstranden, på grund av den underliggande leran. Som svar på detta har en unik lösning utvecklats. Både motorvägen och järnvägen har byggts på toppen av djup lera, med stöd av kalk-cementpelare (KC-pelare) och bankar av lättfyllning vid vissa kritiska punkter. Detta har visat sig vara en framgångsrik strategi.

Ett nyckelelement i denna konstruktion är Leca® lättklinker, ett lättviktsmaterial som balanserar de nödvändiga egenskaperna. Dess låga vikt hjälper till att minska sättningar och spänningar i leran, samtidigt som det är tillräckligt tungt för att inte orsaka upplyft vid översvämningar. Leca lättklinker är även robust nog att stå emot cykliska belastningar i banvallarna. I kombination med detta material kunde antalet kalkcementpelare minskas, vilket resulterade i en kostnadseffektiv lösning.
 

Inrättade ett lokalt mellanlager för lättklinker

Sedan projektets slutförande har det inte rapporterats om några problem. För de boende längs östra sidan av Göta Älv-dalen har detta infrastrukturprojekt inneburit en tryggare motorväg, en förbättrad boendemiljö och en betydligt kortare restid till jobbet. Effektiv installation och produktion uppnåddes genom att inrätta ett lokalt mellanlager för lättklinker. Detta gav entreprenörer möjlighet att få stora mängder material levererade på kort varsel, vilket bidrog till projektets framgång.
 

Vidare läsning om väg- och järnvägsbank

Om du som läser är intresserad av ta del av mer tekniska detaljer kring anläggning av motorväg och järnväg med Leca lättklinker har vi ett kapitel i vår projekteringsanvisning som går in mer på djupet om det. Du kan enkelt ladda ner det avsnittet som PDF här.

FAKTA


Projekt
Motorväg-Järnväg E45

Ort
Göteborg-Trollhättan

År
2009-2013

Entreprenör
Veidekke, Peab, Skanska, NCC, Oden

Designer
WSP, Sweco, Tyréns

Beställare
Trafikverket

Leca-produkt
200 000 kubikmeter Leca® lättklinker

Please register your details first