Motorväg - Järnväg E45 | Göteborg

e45_goteborg_view

En ny konstruktion och en förlängning av motorvägen och järnvägen längs med Göta Älv har uppförts under de senaste åren. Området har en förhöjd risk för sättningar och stabilitetsbrott längs älvstranden.


Både motorvägen och järnvägen är byggda ovanpå djup lera. Installationen av kalk-cementpelare i kombination med bankar med lättfyllning har varit en framgångsrik lösning längs vissa kritiska delar.
 

Varför Leca Lättklinker

Leca Lättklinker är ett lättviktsmaterial som är tillräckligt lätt för att minska sättningar och spänningar i den underliggande leran, men som samtidigt är tungt nog att inte orsaka problem med upplyft i händelse av översvämningar. Materialet är också starkt och klarar av cykliska belastningar i banvallar. Tillsammans med Leca Lättklinker kunde antalet kalkcementpelare minskas, vilket innebar en kostnadseffektiv lösning.
 

Erfarenhet

Inga registrerade problem efter öppningen. Invånarna längs Göta Älv-dalens östra sida har nu en säkrare väg, bättre boendemiljö och en avsevärt förkortad restid till jobbet. Effektiv installation och produktion kunde uppnås genom ett lokalt mellanlager av lättklinker, något som möjliggjorde för entreprenörer att få stora volymer levererade på kort varsel.

FAKTA


Projekt
Motorväg-Järnväg E45

Ort
Göteborg-Trollhättan

År
2009-2013

Entreprenör
Veidekke, Peab, Skanska, NCC, Oden

Designer
WSP, Sweco, Tyréns

Beställare
Trafikverket

Leca-produkt
200 000 kubikmeter Leca® Lättklinker

Please register your details first