7000 kubik lättfyllnad på 24 timmar | Södra Marieholmsbron

marieholm

Leca® lättklinker är dränerande och isolerande lättfyllnad. Därför används materialet till lättfyllnadsbanken vid Södra Marieholmsbron i Göteborg – ett utmanande projekt där fyllningen genomfördes på rekordkort tid.

Lättfyllnadsbank med Leca® lättklinker

Södra Marieholmsbron byggs som en viktig del av Marieholmsförbindelsen i Göteborg. Syftet är att öka kapaciteten av framförallt godstrafik på järnväg samt att minska trafikbelastningen i Tingstadstunneln. Projektet, som drivs som totalentreprenad av Skanska MTH, omfattar 1,5 kilometer järnvägsbro över Säveån, E45:an och Göta Älv samt anslutande järnvägsbankar och tre järnvägsbroar.

Vi möter upp grävmaskinisten Johan Johansson vid passagen över Säveån. Han har arbetat som grävmaskinist sedan 2002 genom sitt företag JJ Entreprenad som är underentreprenör till Skanska.

Här, vid anslutningen till de befintliga spåren vid Olskroken, söder om och under Partihallsbron, har en lättfyllnadsbank konstruerats med Leca Lättklinker i anslutning till den nya fackverksbron.

– Jag har arbetat med lättklinker från Leca sedan 2006 och har själv tillverkat en specialskopa för att underlätta arbetet vid stora fyllningar. Denna lättfyllning är den största jag har varit med om, säger Johan Johansson.
 

Utmanande geotekniska förutsättningar

De geotekniska förutsättningarna har skapat utmaningar för hela projektet. Enligt Skanskas geotekniska chef och expert Anders Kullingsjö präglas det ostliga projektområdet av svämsediment bestående omväxlande av gyttjig siltig lera, silt och sand.

I området under Partihallsbron finns en större sandlins underlagrad av gyttja och man var tvungen att ta hänsyn till stora pågående marksättningar under entreprenadskedet. Utifrån dessa tekniska förutsättningar blev lösningen för brons landfäste en övergångskonstruktion av bankpålning i kombination med lättfyllnad. Under bron och norrut skiftas så mycket som möjligt – med hänsyn till stabiliteten upp mot spåret som ansluter mot Skäranbron – ut mot lättklinker enligt Anders Kullingsjö. Detta innebär en avlastning för hela området.

– Materialet är lätt att jobba med. I motsats till vissa förutfattade meningar rinner det inte iväg. I stället är det lättpackat och jag har aldrig upplevt några problem med det. Medan makadam och liknande material har svårt att hitta sitt läge sätter sig Leca lättklinker direkt vid packning, säger Johan Johansson.

Leca lättklinker är dessutom ett naturligt material - lera – och det går att gräva upp och återanvända igen om behovet uppstår.
 

Rekordsnabb lättfyllning

Tack vare noggrann planering, effektiva grävmaskinister och leveranser som höll tidplanen kunde arbetet utföras rekordsnabbt.

– Tågtrafiken stoppades under nio dygn och då gjorde vi det mesta av jobbet med att riva den existerande banken och bygga en ny. Fyllnadsarbetet med 7 000 kubikmeter Leca lättklinker gick på under 24 timmar, säger Johan Johansson.

Totalt schaktades drygt 11 000 kubikmeter bort. Den noggranna planeringen gjorde att Skanska MTH:s arbeten kunde färdigställas 2,5 dygn tidigare än planerat.

– Snabba leveranser från ett flexibelt åkeri var en förutsättning för att vi kunde jobba så fort. Det här var en unik fyllnad och jag tvivlar på om jag får vara med om något liknande igen, säger Johan Johansson.
 

Vidare läsning om väg- och järnvägsbank

Om du som läser är intresserad av ta del av mer tekniska detaljer kring lättfyllnad i kombination med motorväg och järnväg har vi ett kapitel i vår projekteringsanvisning som går in mer på djupet om det. Du kan enkelt ladda ner det avsnittet som PDF här.

FAKTA


Projekt
Södra Marieholmsbron, Göteborg
 

Entreprenör
Skanska MTH
 

Underentreprenör
JJ Entreprenad
 

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Please register your details first