Flytande ekosystem genom ny lösning med lättklinker | BioMatrix

biomatrix

Lättklinker väl lämpat för ett flytande ekosystem

Som ytterligare ett steg mot ett mer hållbart byggande togs en helt ny lösning fram av BioMatrix Water där Leca® lättklinker specificerades att brukas som växtmedium för ett flytande ekosystem vid Science Centre i Glasgow. 

Leca lättklinker, som är ett helt naturligt material, har flera egenskaper som gör det särskilt lämpligt för detta ändamål. Exempelvis har det förmågan att motstå frost, det främjar rottillväxt, är säkert att använda i dricksvattenreservoarer och besitter en naturlig flytförmåga tack vare sin porösa struktur. 

Glasgow Science Centre är en toppmodern besöksattraktion som förmedlar vetenskapens under till hundratusentals besökare varje år. De betonar vikten av att öka den biologiska mångfalden i sina omgivningar och strävar efter att utbilda sina besökare om teknologier som hjälper till att ge liv åt vatten. 

Miljön vid flodbanken Canting Basin på floden Clyde, där det flytande ekosystemet har placerats, är en utmanande miljö med begränsade habitatmöjligheter för vilda djur.

FAKTA


Utvecklare 
BioMatrix Water
 

Leveranssätt 
Storsäck á 2,2 kubikmeter
 

Leca-produkt 
Leca® Infra 10/20
 

Kuriosa 
Alla växter tar upp sina näringsämnen från vattnet, så ingen ny näring tillförs.

 

 
 

Ett innovativt flytande ekosystem

De flytande ekosystemen på Clyde är planterade med över 2 000 inhemska brackvattenväxter. Dessa ekosystem skapar en viktig livsmiljö för en mängd olika djur. Fåglar som rörhöns, änder och skarvar bygger sina bon här. Fiskar söker skydd och finner föda bland växterna. Men det är inte enbart fåglar och fiskar som lockas till dessa ekosystem; även sälar, uttrar och tumlare som lever i och kring floden kan observeras här. 

För dem som är intresserade av att iaktta detta rika djurliv har vetenskapscentret inrättat ett särskilt observationsområde. Där ställs kikare till förfogande för besökare, och informationstavlor berättar mer om de flytande ekosystemens viktiga roll i miljön.

material_biomatrix
lättklinker_flotte_biomatrix
flytande_ekosystem_leca_flotte
besökare_kikare_flod

Galen Fulford, VD för BioMatrix Water, förklarar: 

– BioMatrix är ett företag specialiserat på ekosystemteknik. Vi skapar underlag som gör det möjligt för våtmarksekosystem att etablera sig på platser där de annars inte skulle ha kunnat överleva. Öarna är tillverkade av återvunnen HDPE, vilket i huvudsak är vattenrör som återvinns vid utbyte av rörledningar. Dessa rör binds samman med beslag av rostfritt stål, och därefter fylls hela konstruktionen med ett planteringsunderlag. Detta underlag efterliknar de naturliga material man skulle ha hittat vid en flods mynning, kanske 700 år sedan eller innan denna kant konstruerades.

I harmoni med omgivningen

Galen Fulford, VD för BioMatrix Water, fortsätter: 

– Varje ekosystem som vi skapar har en unik form och design för att harmonisera med den omgivande arkitekturen och platsens geometri, samt för att erbjuda olika typer av ekosystemfunktioner. Till exempel har vi trädplanteringar och vi har också en fin öppen damm i mitten, där saker som dykänder kan simma under och dyka upp i mitten. Formen och serien av små ögrupper är ganska unik för denna plats. 

Fördelarna med öar som dessa är att de verkligen bidrar med alla de ekosystemtjänster som du skulle ha med en naturlig våtmarksmiljö och mer därtill, eftersom du har alla rötter som går ner i vattnet. Alla växter tar sina näringsämnen direkt från vattnet, så vi tillför inte något extra. De material vi använder är mycket inerta, och de hjälper till att ta bort kväve och fosfor.

kanal_glasgow
planting_on_floater
plantering_växter
flytande_ekosystem

– En hel del av det som kommer med floden Clyde kommer att absorberas av växterna. På ett bredare plan överväger vi att införa dessa flytande våtmarker längs hela floden, och vi undersöker även de omfattande fördelarna för Glasgow i sin helhet. Jag besitter omfattande data i detta sammanhang, medan många andra verkligen koncentrerar sig på den märkbara ökningen av biologisk mångfald och studerar de arter som finns i Canting Basin. 

– Här finns ingen våtmarksmiljö att tala om, så så fort vi sätter in växter, och just nu planterar vi tusentals, kommer det att leda till en enorm ökning av den biologiska mångfalden i detta specifika område. Jag anser att det är mycket viktigt att vi alla samarbetar, både samhället och vetenskapscentret. Vetenskapscentret tillhör faktiskt samhället, så vi borde vara en del av flodens förnyelse. Alla måste samarbeta för att hjälpa planeten. Jag älskar när folk engagerar sig i miljön och djurlivet. Det är en fantastisk möjlighet att berika detta område, avslutar Galen Fulford. 

Detta projekt stöds av den skotska regeringens Nature Restoration Fund, som får hjälp av Scottish Marine Environmental Enhancement Fund (SMEEF) och förvaltas av NatureScot.

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first