Leca® lättklinker lägger grunden för ny friidrottsarena | Göteborg

leverans_tipp_leca_bandgrävare

På Hisingen, närmare bestämt i Björlanda i Göteborg byggs en efterlängtad friidrottsanläggning. Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs stad är beställare av projektet. Med den nya anläggningen vill kommunen ge staden en modern friidrottsarena som kommer att användas av såväl föreningar som skolor.
 

Kompensationsgrundläggning var lösningen

Där det beslutats att den nya arenan ska ligga fanns mer eller mindre ingenting annat än en stor äng. Hela ytan som tas i anspråk är ca 55 000 kvadratmeter. Det är Betonmast Göteborg som tecknat avtal med Göteborgs stad om att bygga arenan.

För att kunna placera en anläggning på den aktuella marken behövdes en kompensationsgrundläggning utföras. Orsaken var markens dåliga bärförmåga. För att kompensera för den extra belastningen i det sättningskänsliga området, bytte man ut jord mot Leca® Lättklinker. Materialets lätta vikt gör att belastningen minskar på underlaget. På så vis kan risken för sättningar minskas och tillräcklig stabilitet uppnås.
 

Tippades enkelt på plats

VästMark Entreprenad är underentreprenör i projektet för markarbetet och är väl bekanta med Leca Lättklinker. Totalt 7000 kubik Leca® Lättklinker lades ut över hela ytan som arenan ska finnas på. Först installerades ett lager med geotextilduk. Lättklinkern kunde sedan läggas ut direkt ovanpå duken. Materialet tippades enkelt ut direkt till anvisad plats och kunde med hjälp av en bandgrävare fördelas ut och packas. Lagret med lättklinker varierar i höjd men når vid de högsta punkterna ungefär en meter.
 

En klassisk utomhusanläggning

Anläggningen är en klassisk friidrottsanläggning med allt som behövs så som exempelvis löparbanor, hoppgropar och kastfält. Arenan är planerad att stå färdig våren 2022. 500 personer kommer att kunna sitta på läktaren och följa spännande tävlingar framöver. Och under dem finns ett lager med lättklinker som ser till att planen håller för många år av steg, dunsar och hopp.

Vill du veta mer om applikationen kompensationsgrundläggning? Klicka här

FAKTA


Objekt
Friidrottsanläggning
 

Beställare
Idrotts-och föreningsförvaltningen, Göteborgs stad


Huvudentreprenör
Betonmast Göteborg
 

Markentreprenör
VästMark Entreprenad


Färdigställande
Våren 2022
 

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first