EPD för Leca® Lättklinker

I EPD:n för Leca Lättklinker hittar du information om produktens miljöpåverkan, baserad på materialets hela livscykel. En EPD, (Environmental Product Decleration) är en miljödeklaration som presenterar objektiv och jämförbar miljöinformation om en produkt och dess användning, verifierad av en tredje part. 

Marknadens bästa EPD för lättfyllnad

Leca Infra Eco som består av återanvänd lättklinker, och EPD:n är marknadens lägsta för lättfyllnadsmaterial (A1-A3). Den generella EPD:n för Leca Infra Eco har ett Co2 avtryck på 0,46 kg per kubikmeter. Detta eftersom det inte finns någon produktion med i produktens cykel. Omlastning och siktning är de enda bearbetningsmetoderna som används för produkten. Ibland behövs materialet inte ens skiktas. 

Eftersom Leca Infra Eco kommer från olika källor tar vi alltid fram en ny unik EPD för varje parti lättklinker, så det exakta värdet för just den återvunna lättklinkern blir korrekt. 

54% mindre koldioxidavtryck för Leca Infra 10/20

I januari 2024 publicerades en ny EPD för Leca Infra 10/20, som visar 54% mindre koldioxidavtryck jämfört med den tidigare EPD:n, från 2020. De låga Co2 värdena i EPD:n gör att Leca Lättklinker konkurrerar även med andra typer av nyframställt material för lättfyllnad. 

I våra EPD:er ser vi konkret data på hur våra förändringar och investeringar minskar vår påverkan på planeten. Ett viktigt arbete som vi löpande fortsätter att driva framåt, så att vi blir ännu bättre. 

Ta kontakt med oss så ser vi till att du får de dokument du behöver. 

Vad är en EPD?

Ett EPD dokument bygger på en livscykelbedömning för produkten. Det presenterar miljöpåverkan från att råvaror samlas in, bearbetning av råvaran, transporten till fabrik, tillverkningen av produkten, eventuellt byggnadsfasen, användningsfasen och till sist rivningsfasen av objektet. 

Leca Sverige publicerar sina EPD:er via EPD Norge. 

EPD:er tas fram i enlighet med de internationella ISO-standarderna, ISO 14025, baserade på produktkategoriernas regler. För lätt expanderad lera är CEN-standarden: EN 15804:2012 + A2:2019. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Please register your details first